Головна

Споживання

Споживання, тобто задоволення потреб, - кінцевий пункт і зміст виробничої діяльності в будь-якому суспільстві. Потреби задовольняються як створеними, так і не створеними виробничою діяльністю благами.

По цілях споживання воно ділиться наявне споживання, тобто спрямоване на задоволення потреб людей за межами виробництва, і виробниц вною споживання, або використання продукту для цілей відновлення і розширення факторів виробництва, для інвестиційних цілей. Різноманіття потреб і способів їх задоволення зумовлює не тільки структуру вироблених предметів споживання і послуг, але й особливості організації споживання (через домашні господарства, суспільні форми і т.д.). Споживання населення і фірм опосередковано використанням їх доходів.

Інша класифікація вироблених продуктів з точки зору споживання - за термінами використання.Вони діляться на предмети тривалого користування (одяг, взуття, машини і т.д.) і короткострокового використання (більшість продуктів харчування, допоміжні матеріали). Слід зазначити взаємозамінність продуктів у споживанні, тобто можливість їх використання на альтернативній основі, і взаємодоповнюваність, коли використання в споживанні одних продуктів неминуче веде одночасно до використання інших.

Важливо відзначити, що на кожній стадії руху від виробництва до споживання в економічну діяльність залучаються все нові і нові суб'єкти економіки, а їхні відносини між собою з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання благ постійно ускладнюються.

Споживання не може припинитися, і, отже, неминуче постійне повторення виробництва, обміну, розподілу та споживання в їх єдності і взаємозв'язку, або відтворення.У силу цього економіка виступає як відтворює економіка, що отримує вираз в економічному кругоо боротися.