Головна

Проблеми структурної організації буття в контексті сучасної науки

У сучасній науці утвердилася думка, що світ - це нескінченна і неіс черпаємо безліч системних утворень, тобто особлива цілісність, яка характеризується наявністю елементів і звязків між ними. У доступних для дослідження просторово-часових масштабах188 системність обєктивної реальності виявляється в її структурної організації, існування у вигляді безлічі ієрархічно взаємоповязаних систем, починаючи від елементарних частинок і кінчаючи Метагалактика.

Під системно-структурним рівнем організації матерії розуміють таку сукупність різних видів реальності, в межах яких вони обєднуються панівним типом звязків та взаємодій.

Згідно з сучасними науковими уявленнями, світ як система включає в себе три глобальні системно-структурних рівня організації: неорганічна природа, органічна природа і соціальна природа.