Головна

Соціальна природа

Соціальна дійсність включає такі системно-структурні рівні організації: індивід (особистість) - сімя - колектив - соціальна група - (клас) - нація - держава - суспільство в цілому.

Тим системно-структурними рівнями організації буття і всередині кожного з рівнів існують відносини субординації. Все рівня повязані між собою генетично (за походженням): вища форма виникає на базі нижчої в результаті появи нових системних властивостей. При цьому закономірності вищих рівнів володіють певною специфікою і несвідомих до закономірностей рівнів, на базі яких вони виникли. Осмислення звязків різних рівнів організації буття на основі даних сучасної науки дозволяє створити цілісну картину котра саморозвивається Всесвіту.