Головна

Емпіричний і теоретичний рівні пізнання, їх співвідношення

У структурі наукового пізнання виділяють емпіричний, теоретичний, метатеоретіческій рівні.Вони розрізняються за:

• предмету,

• гносеологічної спрямованості дослідження,

• співвідношення чуттєвого і раціонального корелятів пізнання,

• характеру і типу отримуваного знання,

• методів і форм пізнання,

• пізнавальним функцій.