Головна

Підстави наукового знання

Підстави визначають стратегію наукового пошуку і багато в чому забезпечувала ють включення його результатів у культуру відповідної історичної епохи. Підстави наукового пошуку містять у собі насамперед теоретичні підстави певній галузі знання. Це фундаментальні теоретичні принципи і закони, теорії, що складають каркас даної галузі знання. Вони використовуються для пояснення емпіричних фактів і передбачення нових явищ на основі екстраполяції наслідків із законів. Вчений не тільки описує факти, але й встановлює між ними певну звязок, певну закономірність. А для цього йому потрібно мислити, користуватися тими чи іншими категоріями, вирішувати загальні питання, які в межах даної науки неможливо розвязати, але без яких не можна розвивати науку далі. Мистецтво оперувати поняттями - не вроджена, а результат розвитку теоретичної думки протягом 2,5 тис. років.

В. С. Степин виділяє щонайменше три головні складові блоку підстав науки: ідеали і норми дослідження, наукову картину світу та філософські підстави.Кожен з них, у свою чергу, має досить складну внутрішню структуру.