Головна

Буденне знання

Повсякденна знання - це стихійно складаються під дією повсед щодня досвіду погляди людей на навколишню дійсність і на самих себе, які є підставою для їх практичної діяльності і поведінки.

Це знання, яке не отримало строгого концептуального, системно-логічного оформлення, яке не потребує для свого засвоєння та передачі спеціального навчання і який є загальним непрофесійним надбанням усіх членів сообщества42.

Повсякденне знання:

• грунтується на життєвому досвіді та здоровому глузді;

• не припускає постановку будь-яких пізнавальної завдань, які б йшли далі потреб повсякденної практики;

• зумовлене різними виробничими і політичними практиками, в якому бере участь субєкт;

• усвідомлено не в повному обсязі, і, як правило, не формалiзуються,;

• обумовлено соціальної, професійної, національної, вікової особливістю носія;

• навантажено моральними та естетичними нормами та ідеалами, релігійними віруваннями, які культивуються в даній культурі;

• результати виражаються та закріплюються у виробничому досвіді та певних рецептурних правилах, систему інтелектуальних навичок;

• його трансляція передбачає особисте спілкування.

У структурі буденного знання зазвичай розрізняють практичне і духовно-практичне знання.

Практичне знання виникає і функціонує в контексті різних практик (обробіток землі, будівництво будинку, догляд за дитиною, виховання дітей, лікування хворих, управління механізмами, оперування інформацією і т.д.), у ході безпосередньої причетності людини в процес діяльності і ще невіддільне строго від навички та вміння. Це знання поставляє елементарні відомості про природу, а також про самих людей, умови їхнього життя, спілкування, соціальні звязки і т.д. Отримані на цій базі знання носять хоча і міцний, але хаотичний, розрізнений характер, представляючи собою простий набір відомостей, правил, і т.п. Це знання операціонально і конструктивно.Воно говорить про те, як діяти під час перетворення природи і соціальної реальності.

Частіше за все - це неотрефлексірованное знання (ремісничі технології-виплавка булату, народна медицина і т.п.) Крім того, багато областей професійної діяльності (виноробство, кулінарія, музика і т.д.) передбачають особисте спілкування, професійну тренування, результатом якої є сенсорні і розумові навички. Це знання закріплюється у системі нерефлексівних норм і стандартів, а не інтелектуальних навичок. Необхідний інститут формування та передачі практичного знання - учнівство. Досвід вчителя має бути особистісно перероблений.

Духовно-практичне знання - це нормативне, ціннісно-світоглядне знання.Вона є результатом накопичення, обробки та розповсюдження соціального та пізнавального досвіду, даного в контексті людського світу і поза безпосередньо матеріального виробництва. Малюючи картину світу крізь призму інтересів і потреб людини, духовно-практичне знання говорить про те, як слід ставитися до світу, до інших людей, до самих себе.

Основні форми (і функції) духовно-практичного знання - унормування, цілепокладання і побудова ідеалів діяльності. Воно виражається в притчах, ритуальних дій, легендах, культових зображеннях. Критерієм його прийнятності є погодженість з системою суспільних відносин.

Поряд з повсякденним знанием на ранніх етапах становлення формується цивілізації особливий вид знання - міфологічне знання.