Головна

Особистісний знання

Говорячи про форми знання, не можна обійти увагою концепцію особистісного знання. Сучасна епістемологія розглядає пізнавальний процес, насамперед, як процес, що має глибоко особистісний зміст, обумовлений унікальними індивідуальними особливостями вченого. Однак феномен особистісного знання - один з найменш досліджених елементів структурних процесу і результату пізнання.

Вперше питання про особистісному знанні досить докладно досліджував М. Полані.Він виходив з того, що знання - це активне осягнення пізнаваних речей, дія, що вимагає особливого мистецтва і особах інструментів. Тому і знання, і процес їх виробництва не можуть бути деперсоніфіціро-ми. А це означає, що людей (у тому числі і вчених) з усіма їхніми інтересами, пристрастями, цілями і т.п. не можна відокремити від створюваного ними знання або замінити механічно іншими людьми. Саме тому, вважає Полані, будь-яка спроба зробити це веде не до обєктивності, до абсурду а.

Полані відстоює положення про наявність у людини двох типів знання: явного, артикульований, вираженого в поняттях, думках, теоріях та інших формах раціонального мислення, і неявної, імпліцитно, не надається до повної рефлексії шару людського досвіду. Неявно знання не артикульовано в мові та втілено в тілесних навичках, схемах сприйняття, практичному майстерності. Воно не допускає повної експлікації і викладу в підручниках, а передається «з рук в руки», у спілкуванні та особистих контактах дослідників.

Згідно Полані, особистісне знання необхідно передбачає інтелектуальну самовіддачу. У ньому відображена не тільки пізнається дійсність, але сама пізнали особу, її зацікавлене (а не байдуже) ставлення до знання, особистий підхід до його трактування і використання, власне осмислення його в контексті специфічних, суто індивідуальних, мінливих і, як правило, неконтрольованих асоціацій .

Особистісний знання - це не просто сукупність якихось тверджень, але і переживання індивіда. Особистість живе в ньому «як в одязі з власної шкіри», а не просто констатує його існування. Тим самим в кожному акті пізнання присутній пристрасний внесок пізнає особистості, і цей добавка не свідчення недосконалості, але конче необхідний елемент знання.

Сучасна епістемологія досліджує кілька рівнів особистісного знання. Зокрема, мова йде про раціонально-особистісному знанні, яке піддається відображенню концептуальними способами сучасної науки, і ірраціонально-особистісне знання, яке повязане з такими сторонами знання, які не можуть бути вербалізованій на сучасному етапі наукового дослідження.