Головна

Проблема класифікація форм знання

Важливою і до цього дня багато в чому дискусійною та складної проблемою для різних філософських напрямів залишається проблема класифікації (типології) форм знання.Типологізація знання може бути проведена по самих різних підставах (критеріям). Часто різноманіття форм знання повязують з існуванням різних форм суспільної свідомості - релігійне, художнє, філософське, економічне і т.п. Розрізняють також форми знання, що мають понятійну, символічну або художньо-образну основу. Виділяють, наприклад, знання раціональні та емоційні, буденні і наукові, емпіричні і теоретичні, фундаментальні і прикладні, філософські та частнонаучние, природничі та гуманітарні і т.п. Однією з можливих форм типології знання є типологія на основі різних форм діяльності людини: ігрове, практичне, духовно-практичне, теоретизувати знання. Часто проводять класифікацію форм знання, в його співвідношенні з науковим знанням: донаукових, паранаукові, лженаучное, квазінаукових, антинаукове, псевдонаучное41.

Розглянемо основні особливості найбільш поширених типів знання, не звязуючи себе певною їх класифікацією.