Головна

Антична наука і її вплив на світову культуру

Антична наука тісно повязана з філософією і не цілком вільна ще від міфологічних уявлень. Вона має спекулятивно-теоретичний, умоглядний характер і грунтується на спостереженнях і теоретичних міркуваннях.

На думку П. Гайденко в античності закладаються основи для формування трьох наукових программ156:

математичної програми, що виникла на базі піфагорейської і платонівської філософії;

атомістичної програми (Левкіпп, Демокрит, Епікур);

• контінуалістской програми Арістотеля, на основі якої створено першу фізична теорія, яка проіснувала аж до XVII ст., Хоча і не без змін.

Виникнення цих перших програм - одна з важливих аспектів генезису наукового знання в античності.