Головна

Атомістична наукова програма (Левкіпп, Демокрит)

Демокрит вважав, що світ складається з найдрібніших, неподільних частинок-атомів - і порожнечі; всі процеси в природі - продукт протиріччя між атомами і порожнечею як умовою можливості їх руху. Атоми, згідно Демокріту, матеріальні, вони неподільні внаслідок своєї абсолютної щільності та виключної трохи. Вони дуже різноманітні за формою, розміром і вагою. Зєднання атомів утворюють все різноманіття природи в тому числі й людську душу. За допомогою цієї геніальної гіпотези Демокріт намагався вирішити величезне коло питань космогонії, фізики, математики, психології, теорії пізнання, пояснював походження Космосу з спонтанних вихрових рухів атомів.

Характерною особливістю античного атомізму як методу «збирання цілого з частин» є те, що при цьому ціле не мислиться як щось дійсно єдине, що має свою специфіку, що не зводяться до специфіки складових його елементів. Атомісти вперше був сформульований в універсальному вигляді закон причинності і послідовно застосований при поясненні самих різних явищ. «Жодна річ не відбувається даремно, але все в силу причинного звязку та необхідності». Випадковість розглядається як те, причину чого люди не знають. Аристотель стверджував, що саме Демокріт заклав основи наукового методу дослідження.

Методологія науки вважають, що це була перша в історії теоретичної думки програма, послідовно і продумано яка висувала методологічний принцип, який вимагав пояснювати ціле як суму окремих складових його частин - «неподільних» (індивідуумів), пояснювати структуру цілого виходячи з форми, порядку і положення складових це ціле індивідуумів.

Атомістична програма лягла в основу цілого ряду не тільки фізичних теорій античності та Нового часу, а й багатьох психологічних, соціальних теорій.

Тим математичної і атомістичної програмами є певна схожість: і та, й інша як найважливіший вводять поняття неподільного: Демокріт - неподільне фізичне тіло (для вирішення фізичних та натурфілософські проблем), Платон - одиниця як ідеальне неподільне (для вирішення логічних і філософсько-математичних проблем ).