Головна

Діалектико-матеріалістична модель розвитку науки к. XIX - н. XX ст

Аналізуючи ситуацію, що склалася в науці на рубежі XIX - XX ст. і спираючись на діалектико-матеріалістічексіе ідеї Ф. Енгельса, В. Ленін переконливо показав, що розвиток науки йде не шляхом повільного послідовного нарощування нових знань на старі, а через періодичну трансформацію і зміну ведучих уявлень - через наукові революції.

Розвиток науки, на його думку, підкоряється основним законам діалектики - закону взаємного переходу кількісних і якісних змін, закону єдності і боротьби протилежностей, закону заперечення заперечення.