Головна

Постпозітівістскіе теоретичні моделі розвитку науки

Особливістю більшості постпозітівістскіх концепцій є відмова від кумулятівізма в розумінні розвитку знання. Постпозітівізм визнає, що в історії науки неминучі суттєві, корінні перетворення, коли відбувається перегляд значній частині раніше прийнятого і обгрунтованого знання - не тільки теорій, але і фактів, методів, фундаментальних світоглядних уявлень.

У сучасній західній філософії науки можна умовно виділити два основних напрямки розробки теоретичних моделей розвитку наукового знання. Одне з них спирається на логічну реконструкцію наукового розвитку за допомогою нормативних принципів логічного характеру, покликаних регулювати цей розвиток (К. Поппер, І. Лакатоса та ін.) Інший напрям - прагне розробити соціокультурну та соціо-психологічні реконструкція розвитку наукового знання і науки (Т. Кун, С. Тулмін та ін.)