Головна

Освіта на вістрі прогностичних проблем

Прийнято вважати, і це цілком правомірно, що самим безпосереднім і працездатним "агентом" майбутнього є сфера освіти.Саме освіта принципово "працює" на майбутнє, визначаючи особистісні якості кожної людини, його знання, уміння, навички, світоглядні та поведінкові пріоритети, а отже, в кінцевому підсумку, - економічний, моральний, духовний потенціал суспільства, цивілізації в цілому. Цілком природно, що і сама освіта як глобальне і вельми специфічне суспільне явище, що отримало у буквальному сенсі повсюдне поширення і розвиток, не може бути поза зоною спеціальних випереджальних, тобто прогностичних досліджень.

Прогностичної функції освіти присвячено чимало досліджень у різних країнах. Але найчастіше йдеться про локальний, аспектно аналізі впливу освіти на зовнішнє середовище - економіку, політику, культуру, науку ... Такі дослідження надзвичайно важливі, але зазвичай вони як би "відштовхуються" від існуючого стану освіти в розрахунку на те, що освіта перебуває в малорухливому, статичному, "що став" вигляді і саме в цьому виді детермінує ті чи інші зміни в суспільстві. Цілком очевидно, що такий підхід не може бути визнаний достатнім. Сфера освіти перебуває в постійній динаміці, чуйно реагуючи на зміни у зовнішньому середовищі, адаптуючись до її мінливим потребам і, разом з тим, активно впливаючи на стан середовища, зумовлює і самі ці потреби.

Освіта і суспільство невіддільні. Це - одна система, і справжні масштаби цієї системи нами поки ще не усвідомлюються сповна. Ясно одне: будь-які скільки-небудь глобальні проблеми, з якими стикається суспільство, соціум, цивілізація в цілому, неминуче позначаються і на стан сфери освіти. І, разом з тим, саме сфера освіти, відгукуючись на ці суспільні й цивілізаційні проблеми, будучи чутливою до них, здатна і зобовязана робити свій істотний вплив на розвиток тих чи інших тенденцій у суспільстві, підтримувати або, навпаки, гальмувати їх, знаходити свої специфічні можливості вирішення назріваючих соціальних проблем, попереджати небажаний розвиток подій.

Все це вкрай важливо усвідомлювати, оскільки саме таке розуміння функцій освіти лежить в основі все ще необхідних доказів пр іорітетной значущості розвитку освіти для людської цивілізації, окремої держави, суспільства, кожної людини. Цілком природно, що, обговорюючи стратегічні питання освіти, необхідно враховувати всю сукупність фонових, соціально-економічних проблем, що виходять далеко за рамки власне освітньої тематики.