Головна

Філософія права епохи високої классики

 Пошуки природничих основ права в природі людини і людського суспільства були продовжені в V-IVвеках до н. е.. софістами Протагор (481 - 411 рр.. дон. е..), Горгій (483 - 375 рр.. дон. е..), Гіппій (460 - 400 рр.. до н. е..) та ін

Незважаючи на різнорідність навчання софістів, можна виділити наступні загальні підходи софістів до права:

1) справедливість Піфагора трансформується у софістів в природне право (право), що відрізняється від закону (і взагалі від офіційно встановлених правил);

2) писаний закон відрізняється від неписану справедливості (як «суть справи», «божественного і загального закону»);

3) природа - фюзіс (природа речей, що веління природи) - природне право протистоїть у софістів помилкового, штучного, полісної закону (тобто позитивному праву);

4) позитивне право софістами розуміється як умовний, мінливе, тимчасове, залежне від волі законодавців;

5) природне право сприймається як неписаних законів, однакові для громадян будь-якої країни;

6) усі люди за природою вважаються рівними (однаковість природних потреб).

Крім позитивних моментів в філософсько-правовому творчості софістів необхідно відзначити ряд слабких місць. Так, морально-правовий філософія софістів, що доводить умовність існуючих в суспільстві моралі та правопорядку, підривала основи моральності і розхитував правопорядок. А їх логічні докази про відсутність абсолютних заборон і вседозволеності людини часто приводили їх послідовників до невиконання встановлених законів.