Головна

Буддизм

Буддизм є одним з найпопулярніших неортодоксальних філософських навчань староіндійської філософії, яке виникло в VIвеке до н. е.. в Північній Індії. Засновник - царевич князівства Шакья Сиддхартха Шак'ямуні (близько 560 - 480 рр.. До н. Е..), Що згодом став ченцем (Гаутама).Основним в буддизмі є навчання про чотирьох благородних (святих) істини: перша - жити означає страждати, друга - причина страждань - бажання, а третина - для звільнення від страждань необхідно позбавитися бажань, четверта - шлях позбавлення від бажань - дотримання вчення Будди. Особа повинна вести себе так, щоб після смерті її душа не принесла на собі тяжкої карми - гріхів минулих поколінь і своїх власних, тоді тіло не буде відроджуватись для нових страждань, а душа розчиниться, зіллється з нірваною.

Буддизм пропонує програму особистісного вдосконалення - так званий вісімковій шлях. Рух по ньому до особистісного та соціального ідеалу передбачає наступні кроки: 1) правильне буддійських бачення істин; 2) правильна думка, внутрішня дисципліна; 3) правильна мова, вплив на свій характер завдяки контролю над власною мовою; 4) правильне дію, життя в згоді з самим собою та іншими людьми; 5) правильний спосіб життя; 6) правильне зусилля, моральний аналіз своїх комерційних, слів і вчинків; 7) правильне увагу, контроль і моральна відповідальність за стан своєї свідомості; 8) правильне зосередження, медитація.

Будда по-новому наблизився до науки про варнової поділ суспільства. Він розглядав варни як професійні групи, що причому на перше місце ставилися кшатрії, а не брахмани. Брахмани піддавалися Буддою суворою критиці за любов до

земнимблагам, розкоші, надмірностей.Такий подход Будди gf підривав монополію жрецтва на знання та ідейне керівництво обществоміоб'ектівноспособствовалукрепленіюпозіцій кшатріїв, верхівка яких охоче приймала буддизм.

Попри те що Будда в принципі не відкидав існування соціальної нерівності та варнового ділення в суспільство, він наполягав на тому, що для духовного вдосконалення і для досягнення нірвани станові відмінності не мають ніякого значення. Найважливішими в цьому контексті вважалися моральні заслуги людину. Рівність людей від народження було однією з першооснов буддизму. Люди, за вченням Будди, рівні у тому сенсі, що усі вони живуть у світі-страждання, але можуть досягти звільнення від нього, відмовившись від бажань і досягнувши нірвани (третій благородна істина).

Буддизм виник в епоху освіти великих держав у долині Гангу і тому показовим є те, що наявність централізованої влади вважалося в буддійському вченні важливою умовою «дотримання та захисту моралі". Саме в буддизмі вперше в індійській філософській традиції склалися уявлення про сильного правителя - чакравартіне, - «обертали колесо праведного могутності». Загальна картина ідеального, з точки зору Будди, суспільства і держави безпосередньо пов'язана з розвиненим і добре організованим господарством, яке має підтримуватися і займався сильної централізованої властью1.

У буддійських трактатах нерідко звучить засудження правителів, які наважилися зневажити давні звичаї через корисливих прагнень. «Цар, хоча б він уже завоював усі землі до моря і став власником незліченних багатств, все ще хотів би, будучи ненаситним, тих володінь, які лежать за морем». Буддистське вчення не закликає до активної боротьби з несправедливістю в суспільстві та державі, однак у деяких притчах містяться розповіді про те, як обурений несправедливістю правителів народ вершить самосуд над палацевими жерцями і виганяє з країни царів. Проте все ж таки центральна встановлення буддизму - не соціальне дію, а індивідуальний шлях порятунку і досягнення просвітленості вищої (нірвани).

Крім перегляду поглядів на структуру суспільства, в філософскоправових поглядах буддизму переглядається брахманських поняття дхарми, що буддизм розуміє як природний закон, природну закономірність. В буддизмі вважається, що для розумного поведінки необхідно визнання і застосування цього закону.

Таким чином, у буддизмі передбачається повсюдна моральна орієнтація - недопущення егоїстичних мотивів і концентрацій на власній особистості - на всіх рівнях вдосконалення.

Згодом буддизм зазнав значних змін. З плином часу і еволюцією державності і права в ньому посилюються мотиви покори та непротивлення існуючої влади, пом'якшуються вимоги крайнього аскетизму, з'являються ідеї громадського порятунку мирян. У свою чергу, світські правителі починають використовувати буддистське вчення в боротьбі проти засилля касти жерців і прагнуть пристосувати буддистські догмати до офіційних правових доктрин. Процес зближення буддистського навчання з офіційною точкою зору на державу і право досягло апогею в IIIвеке до н. е.., коли цар Ашока, що править імперією Маур'їв, прийняв буддістскуюверу.