Головна

Зародження вітчизняної філософії права та її світоглядно-методолгіческіе підстави

Виникнення філософської, у тому числі філософсько-пра-разі виникнення правової думки Росії в історично відноситься до періоду формування першої держави східних слов'ян - Київської Русі і грунтується на наступних факторах: а) виникнення і поширення писемності; б) християнізація Київської Русі; в) формування державності. Саме в цей період виникають перші філософсько-правові ідеї, які спочатку мали релігійно-міфологічний, а потім (у зв'язку з прийняттям і поширенням християнства) теологічний характер.

Слід зазначити, що власне філософський-правові концепції в Росії стали формуватися в епоху Просвітництва (XVIII-XIXвв.). Для початкового ж періоду становлення вітчизняного філософсько-правового знання (XI-XVIIвв.) характерний виникнення окремих ідей, які стали прообразом філософії права.До них можна віднести наступні:

-Ідея рівноцінності і рівноправності народів, митрополитом Іларіоном сформульована у «Слові про закон і благодать»;

-Ідея демократизації церкви і свободи совісті як майбутнє основу принципу автономії особи;

-Ідея справедливості як підстави здійснення влади між класами і відносин.

У цілому літературні пам'ятки XI-XVIIстолетія можна охарактеризувати скоріше як етичні або правові, ніж як філософсько-правові. Тут слід згадати «Повчання» Володимира Мономаха, «Моління» Даниїла Заточника, "Слова» Серапіона Володимирського, «Стоглав», «Домострой» та ін