Головна

Поняття правового суспільства і перспективи його формування в Росії

Що являє собою правове суспільство і які його характерні риси? Під правовим суспільством розуміти можна таке суспільство, в якому реалізований принцип права верховенства, тобто всі суб'єкти підкоряються праву не по примусу, а на переконання, що існує ж у суспільстві правова реальність дозволяє їм безперешкодно висловлювати свою думку, прийматиме власні рішення, відчувати себе самостійними і не залежать від волі держави.

Возможность створення такого суспільства припускає наявність двох умов: інституційного і неінституційний. Інституційних умов формування правової спільноти виступає розвинене громадянське суспільство і усталене правову державу, а неінституційний - перевага в суспільстві особистостей-громадян з розвиненим правосвідомістю, що є реальними суб'єктами правовідносин даного суспільства.

Відомо, що хоч право як соціальний регулятор виникає давно, проте служити особистості, її самореалізації воно починає лише в умовах формується громадянського суспільства. Тому правове суспільство також можна представити як ідеального типу, який розкриває певний аспект громадянського суспільства, спосіб його буття або, використовуючи підхід І. Канта, як «громадянський стан, що розглядається лише як стан правове».

Таким чином, громадянське суспільство і правова держава представляють взаімопредполагающіе собою і взаємодоповнюючі сторони (динамічну і статичну) правового суспільства. У цьому суспільстві спонтанне і раціональний початок, свобода і порядок врівноважені і підпорядкування універсальним

нормам організовано таким чином, що не тільки не пригнічує, а навпаки, сприяє прояву самостійності та незалежності людини, розвитку його індивідуальності.

У Конституції Російської Федерації Росія проголошується демократичною, федеративною, правовою, соціальною державою з республіканською формою правління (статті 1, +7 Конституції). Іншими кажучи, передбачається сформувати правове суспільство, для якого характерні: політичний плюралізм, поділ влади, визнання вищою цінністю людини, її прав і свобод. Разом із тим, необхідно визнати, що на шляху його формування лежить безліч проблем, які значною мірою ускладнюють і уповільнюють цей процес. Успішне формування правового суспільства неможливо без створення реальних умов для даного процесу. До таких умов відносяться: досягнення високого рівня політичної і правової свідомості людей; гуманізація людських відносин; створення і розвиток альтернативних по відношенню до держави громадських структур (культурних, науковців, релігійних тощо) з метою розширення сфери прямої демократії, введення «діалогових процедур »для вироблення узгоджених рішень; обмеження втручання держави в сфери економіки, проведення правової реформи із метою створення єдиного, внутрішньо несуперечливого законодавства і ряд інших.