Головна

Способи обгрунтування права: об'єктивізм, суб'єктивізм, Інтерсуб'єктивність

Як відомо, позитивізм не порушує питання про те, на підставі чого встановлюється правопорядок, оскільки право для нього існує як фактична даність, хоча очевидно, що безпосереднім джерелом правопорядку є правосвідомість, яке містить переконання про те, що є справед-'лівим у сфері правового регулювання. Залежно від того, яка реальність представляється як джерело правових смислів, і розрізняються способи обгрунтування права.

У рамках класичної філософської традиції (тобто традицією, що йде від Декарта) виділяються дві групи філософсько-правових теорій: Об'єктивістські (матеріалістичні) і суб'єктивістські (ідеалістичні). Терміни об'єктивізм і суб'єктивізм у даному випадку є похідними від категорій об'єкта і суб'єкта, вони дають можливість розрізняти правові концепції в залежності від уявлень про те, черпає чи правосвідомість правові смисли з об'єкта, об'єктивних відносин, або з суб'єкта, самої свідомості. Розглянемо більш детально ці основні способи осмислення і обгрунтування права.