Головна

Ремонт орендованих основних засобів

Основні засоби, що знаходяться в оренді, піддаються фізичному і моральному зносу, потребують ремонту та відновлення. Відповідно до статті 616 Цивільного кодексу України, якщо інше не встановлено договором, капітальний ремонт основних засобів, зданих (отриманих) в оренду, здійснюється за рахунок орендодавця, інші види ремонту проводяться за рахунок орендаря. Проте умовами договору можуть бути передбачені інші варіанти. Порядок відображення витрат на ремонт основних засобів, зданих (отриманих) в оренду, у бухгалтерському обліку залежить від того, на кого покладено обов'язки щодо проведення ремонту.

Відповідно до положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99 порядок відображення витрат на ремонт залежить від того, як використовується орендоване основний засіб. Як правило, такі об'єкти необхідні орендареві для здійснення основної діяльності. У такому випадку витрати на їх ремонт відображаються в бухобліку в складі витрат по звичайних видах діяльності. Так наказує пункт 5 ПБУ 10/99.

При формуванні облікової політики в бухгалтерському обліку підприємство може включати витрати на ремонт безпосередньо в собівартість в міру їх виникнення.

У податковому обліку витрати на проведення ремонту відображаються у складі інших витрат. Для платників податків, які застосовують метод нарахування, визнаються як витрати в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від їх оплати з урахуванням особливостей, передбачених статтею 260 Податкового кодексу РФ. Для платників податків, що застосовують касовий метод, витрати на ремонт зізнаються після їхньої фактичної оплати (п. 3 ст. 273 Податкового кодексу РФ). Платник податків має право створювати резерв на ремонт основних засобів, якщо такий триває більше одного податкового періоду. При цьому можна передбачити однаковий порядок створення та списання резерву в бухгалтерському та податковому обліку.

Додамо, що витрати на ремонт амортизується майна, отриманого в оренду, підлягають включенню до складу витрат, що зменшують податкову базу по податку на прибуток, якщо договором оренди не передбачено відшкодування орендарю таких витрат.

До такого висновку прийшов ФАС Центрального округу в постанові від 13 листопада 2006 № А54-3665/2005-С5. Судді міркували так. Згідно зі статтею 260 Податкового кодексу РФ витрати по ремонту основних засобів розглядаються як інші витрати й зізнаються для цілей оподаткування в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, у розмірі фактичних витрат. Згідно з пунктом 2 статті 257 Податкового кодексу РФ первинна вартість основних засобів змінюється у разі добудови, модернізації технічного переозброєння і по аналогічних підстав.

Таким чином, витрати з реконструкції збільшують вартість основних засобів і зменшують базу оподаткування з податку на прибуток у складі амортизаційних відрахувань. У коментованому постанові суд вказує, що ремонтно-будівельні роботи в даному випадку є ремонтом основних засобів, і витрати на їх проведення зменшують базу оподаткування з податку на прибуток, а також в силу прямої вказівки закону зменшують базу оподаткування в тому періоді, в якому витрати зроблені . Також з урахуванням пункту 2 статті 260 Податкового кодексу РФ витрати на ремонт основних засобів враховуються з метою оподаткування по відношенню до витрат орендаря амортизируемим основних засобів, якщо договором оренди не передбачено відшкодування таких витрат.

Аналогічні висновки містяться в постановах ФАС Волго-Вятского округу від 11 січня 2006 у справі № А43-7220/2005-30-310, ФАС Західно-Сибірського округу від 5 травня 2006 у справі № Ф04-2388/2006, від 5 вересня 2005 у справі № Ф04-5740/2005.

ПРИКЛАДОрганізація орендує ОС. Договором оренди передбачено, що поточний ремонт ОС орендар проводить за свій рахунок.Такий ремонт обійшовся організації в 212 400 руб. (В тому числі ПДВ - 32 400 руб.).

Бухгалтер організації має зробити наступні проводки:

ДЕБЕТ 26 (44) КРЕДИТ 60

- 10 000 руб. (12 000 руб. - 2000 руб.) - Відображено витрати на проведення ремонту; ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 2000 руб. - Врахований ПДВ із вартості ремонтних робіт;

ДЕБЕТ 68 субрахунок «Розрахунки з бюджетом по ПДВ» КРЕДИТ 19

- 2000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ із вартості ремонтних робіт; ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

- 12 000 руб. - Оплачено ремонтні роботи.

Витрати відшкодовуються орендодавцем. Тоді витрати на ремонт, які поніс орендар, зараховуються в рахунок орендної плати. Іншими словами, проводиться залік взаємних заборгованостей. Коли орендар проводить ремонт своїми силами, а орендодавець оплачує його (відшкодовує витрати), такі витрати орендареві не слід включати до складу власних витрат і враховувати при оподаткуванні прибутку. Орендар не може врахувати витрати на ремонт при обчисленні податку на прибуток, якщо орендодавець відшкодовує йому витрати на ремонт (п. 2 ст. 260 Податкового кодексу РФ).