Головна

Витрати на ремонт у бухгалтерському обліку

За правилами бухгалтерського обліку витрати на ремонт основних засобів включаються до витрат по звичайних видах діяльності, якщо основні кошти використовуються для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг. Ця норма пункту 7 ПБУ 10/99 «Витрати організації».

У разі надання основних засобів за плату в тимчасове користування іншим організаціям (якщо це не є предметом діяльності організації) витрати на їх ремонт, що здійснюються власником, визнаються іншими витратами (п. 11 ПБУ 10/99).

Витрати на ремонт основних засобів відбиваються на підставі первинних документів:

1) вимога-накладна, акт на списання для обліку операцій з відпуску (витраті) матеріальних цінностей;

2) наряди, розрахункові відомості для нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим ремонтом основних засобів;

3) акти виконаних робіт, рахунки для обліку заборгованості постачальникам і підрядникам з виконаних робіт (послуг).

Після закінчення ремонту об'єкти приймаються на підставі акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (форма № ОС-3).

Нормативними актами з бухгалтерського обліку передбачено два способи включення витрат на ремонт основних засобів до витрат по звичайних видах діяльності:

- Фактично зроблені витрати відображаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого вони відносяться;

- З метою рівномірного включення майбутніх витрат на ремонт об'єктів основних засобів у витрати на виробництво (витрати на продаж) організація може створювати резерв витрат на ремонт основних засобів (у тому числі орендованих).

При утворенні резерву витрат на ремонт основних засобів у витрати на виробництво (витрати на продаж) включається сума відрахувань, обчислена виходячи з річної кошторисної вартості ремонту.

У бухгалтерському обліку освіта резерву витрат на ремонт основних засобів відображається за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво (видатків на продаж) у кореспонденції з кредитом рахунка обліку резервів майбутніх витрат.

Фактичні витрати, пов'язані з проведенням ремонтних робіт, незалежно від способу їх виконання (господарського або із залученням підрядника) списуються в дебет рахунку обліку резервів майбутніх витрат. У кореспонденції витрати відображаються або з кредитом рахунку, на якому заздалегідь враховуються зазначені витрати, або рахунками обліку розрахунків.

ПРИКЛАДРічна кошторис витрат на ремонт основних коштів становить 300 000 руб.Щомісячна сума резервування складе 25 000 руб. (300 000 руб.: 12 міс).Відобразимо щомісячне створення резерву майбутніх витрат по ремонту основних засобів:

ДЕБЕТ 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 25 «загальнопр виробничій витрати», 44 «Витрати на продаж» КРЕДИТ 96 «Резерви майбутніх витрат»

- 25 000 руб. - Нараховано резерв за поточний місяць.

За квартал сума нарахованого резерву становить 75 000 руб.Вартість ремонтних робіт, здійсню ществленних із залученням ремонтної організації, склала 60 000 руб. (Без ПДВ).

ДЕБЕТ 96 «Резерви майбутніх витрат» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 60 000 руб. - Відображено вартість ремонтних робіт за рахунок створеного резерву.

У тому випадку, якщо організація самостійно, силами власного структурного підрозділу, відремонтувала об'єкт основних засобів, витративши при цьому матеріалів на 30 000 руб., На число заробітну плату працівникам ремонтного цеху 10 000 руб. І єдиний соціальний податок 2600 руб., У бухгалтерському обліку будуть зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 96 «Резерви майбутніх витрат» КРЕДИТ 10 «Матеріали»

- 30 000 руб. - На вартість;
ДЕБЕТ 96 «Резерви майбутніх витрат» КРЕДИТ 70 «Розрахунки з персоналом по

оплату праці »

- 10 000 руб. - На суму заробітної плати;
ДЕБЕТ 96 «Резерв майбутніх витрат» КРЕДИТ 69 «Розрахунки по соціальному

страхування »

- 2600 руб. - На суму єдиного соціального страхування.

При інвентаризації резерву видатків на ремонт основних засобів зайві зарезервовані суми в кінці звітного року сторнуються та відображаються в бухгалтерському обліку методом червоного сторно за дебетом рахунка обліку витрат на виробництво (видатків на продаж) у кореспонденції з кредитом рахунка обліку резервів майбутніх витрат.

ПРИКЛАД Організацією бувстворений резерв на проведення ремонтів в сумі 300 000 руб.Фактіче ські витрати на виконання ремонтних робіт становили 250 000 руб.У результаті інвентаризації за підсумками звітного року виявлено надмірно зарезервований сума 50 000 руб.У бухгалтерському обліку проводиться такий запис:

ДЕБЕТ 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загально виробничі витрати», 44 «Витрати на продаж» КРЕДИТ 96 «Резерви предст ящіх видатків»

- 50 000 руб. - Скоригувати суму резерву на ремонт основних засобів.