Головна

Доходи від продажу основних засобів та інших активів організації

Розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку доходу від продажу основного засобу.

Необхідність продажу основного засобу може виникнути в організації з різних причин: об'єкт може вийти з ладу та організації його простіше продати, ніж відремонтувати; організація перепрофілює виробництво та обладнання перестає використовуватися; обладнання морально застаріло; організації просто потрібні гроші. Причини можуть бути самими різними.

В результаті реалізації основних засобів організація не тільки позбувається від зайвого їй основного засобу, а й зменшує суму податку на майно, оскільки навіть в тому випадку, якщо основний засіб не використовується за призначенням, податок на майно продовжує нараховуватися.

Реалізація об'єкта основних засобів є одним з окремих випадків вибуття основних засобів, які постійно не використовуються для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а також для управлінських потреб організації.

Вартість основного засобу, вибуває в результаті продажу, підлягає списанню з бухгалтерського обліку.

При реалізації основних засобів організація отримує дохід. Ми вже зазначали, що відповідно до пункту 7 ПБУ 9 / 99 такі доходи ставляться до інших. Дохід від продажу основного засобу згідно з пунктом 30 Положення по бухгалтерському обліку «Облік основних коштів» ПБУ 6 / 01, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 30 березня 2001 № 26н, приймається до бухгалтерського обліку в сумі, погодженої у договорі.

Витрати, пов'язані з продажем основних засобів, відносяться до інших витрат.

Згідно з пунктом 31 ПБО 6 / 01 доходи та витрати від списання з бухгалтерського обліку об'єктів основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку в звітному періоді, до якого вони відносяться.

Для обліку вибуття основних засобів доцільно до рахунку 01 відкрити окремий субрахунок «Вибуття основних коштів», на якому буде формуватися залишкова вартість реалізованого основного засобу. За дебетом цього субрахунку буде відображатися первісна вартість реалізованого об'єкта з урахуванням проведених переоцінок, а по кредиту буде відображатися сума нарахованої амортизації також з урахуванням проведених переоцінок.

При вибутті об'єкта основного засобу, у тому числі в результаті продажу, сума накопиченої за час експлуатації цього об'єкта амортизації відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції щодо його застосування, затверджений наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 № 94н списується в кредит рахунку 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних коштів». Після закінчення процедури вибуття залишкова вартість основного засобу списується з рахунку 01 «Основні засоби» в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати», субрахунок 91-2 "Інші витрати».

Дохід від реалізації основного засобу відображається за кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати» на окремому субрахунку 91-1 "Інші доходи", а витрати, пов'язані з реалізацією, відображаються за дебетом рахунка 91 на субрахунку 91-2 "Інші витрати».