Головна

Доходи від спільної діяльності

Відповідно до статті 1041 ГК РФ за договором простого товариства (договору про спільну діяльність) двоє або кілька осіб (товаришів) зобов'язуються з'єднати свої внески і спільно діяти без створення юридичної особи для отримання прибутку або досягнення іншої, що не суперечить закону мети.

Для утворення простого товариства необхідно дотримуватися наступного умова - укласти договір, який встановлює обов'язки сторін один перед одним у відношенні того, щоб:

а) з'єднати свої внески,

б) спільно діяти для отримання прибутку або досягнення іншої, що не суперечить закону мети.
Договір простого товариства, договір про спільну діяльність, названий так само законом,

не визнається таким, якщо в ньому відсутній хоча б один з перерахованих вище елементів.

На відміну від інших видів товариських об'єднань, визнаних ГК РФ, просте товариство не утворює юридичної особи. Не визнаючи проста товариство юридичною особою, закон не надав йому і права діяти від імені загального (право на фірмове найменування). Тому у відносинах з третіми особами воно розглядається як група окремих осіб, що діють під своїми іменами, або через уповноважених, що представляють їх як індивідуально визначених осіб.

Прибуток, отриманий товаришами в результаті їхньої спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості внесків товаришів у спільну справу, якщо інше не передбачено договором простого товариства або іншою угодою товаришів.

Товаришам дозволяється самостійно визначати принцип розподілу прибутку. Вони можуть брати за основу як майнове, так і особисте початок або ж їх з'єднання. Тільки в тому випадку, коли товариші не визначили порядок розподілу прибутку договором, вступає в силу принцип - розподіл прибутку пропорційно вартості вкладів.

Під прибутком мається на увазі сума, на яку збільшилася спільне майно товариства за звітний період, тобто мова може йти про бухгалтерську чистого прибутку, отриманого в результаті здійснення відповідної діяльності.

Мінфін України своїм Наказом від 24 листопада 2003 № 105н затвердив «Положення з бухгалтерського обліку« Інформація про участь у спільній діяльності »ПБУ 20/03». Це Положення встановлює правила та порядок розкриття інформації про участь у спільній діяльності в бухгалтерській звітності комерційних організацій, за винятком кредитних, що є за законодавством Російської Федерації юридичними особами.

У пункті 14 ПБУ 20/03 сказано, що при формуванні фінансового результату організація-товаришу прибуток по спільній діяльності, що підлягає отриманню або розподілену між учасниками, включає до складу інших доходів.

Відповідно до ПБУ 9 / 99 прибуток від спільної діяльності також визнається іншим доходом і відображається за кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати» в кореспонденції з дебетом рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами». Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції щодо його застосування, затверджений наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 № 94н рахунку 76 передбачено субрахунок 76-3 «Розрахунки з дивідендів та інших прибутків», на якому враховуються розрахунки по належних організації дивідендів та інших прибутків, у тому числі з прибутку, збитків та іншим результатами за договором простого товариства.

Зізнаються інші доходи в бухгалтерському обліку в міру освіти (виявлення), що встановлено пунктом 16 ПБУ 9 / 99.