Головна

Переоцінка вкладень в цінні папери

Первісна вартість вкладень фінансових, прийнятих до бухгалтерського обліку, може змінюватися у випадках, передбачених законодавством.

Для цілей переоцінки вкладень у цінні папери фінансові вкладення підрозділяються:

- На фінансові вкладення, за якими можна визначити поточну вартість (акції акціонерних товариств і державні і корпоративні облігації, допущені до обігу на організованому ринку цінних паперів);

- На фінансові вкладення, по яких поточна ринкова вартість не визначається.

Згідно з пунктом 20 ПБО 19/02 цінні папери, за якими визначається ринкова поточна вартість, відображаються в бухгалтерській звітності на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю шляхом коригування (переоцінки) їх оцінки на попередню звітну дату, яка може проводитися організацією щомісячно чи щоквартально. При цьому обрана організацією періодичність переоцінки цінних паперів повинна бути закріплена в обліковій політиці.

Відповідно до листа Мінфіну Росії від 21 березня 2005 № 07-05-06/83 оцінка фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю здійснюється на підставі офіційних даних про котирування відповідних цінних паперів на організованому ринку.

Порядок розрахунку ринкової ціни емісійних цінних паперів та інвестиційних паїв пайових інвестиційних фондів, допущених до обігу через організаторів торгівлі, встановлений постановою ФКЦП Росії від 24.12.2003 № 03-52/пс.

Якщо за станом на звітну дату організатор торгівлі на ринку цінних паперів не розраховує в установленому порядку ринкову ціну цінних паперів, то для цілей бухгалтерській звітності за поточну ринкову вартість даних цінних паперів приймається остання за часом розрахунку їх ринкова ціна.

Різниця між оцінкою фінансових вкладень за поточною ринковою вартістю на звітну дату і попередньої оцінкою фінансових вкладень відноситься у комерційної організації на фінансові результати (у складі інших доходів або витрат) та відображається на рахунку 91 у складі інших доходів (витрат) в кореспонденції з рахунком 58.

Фінансові вкладення, по яких поточна ринкова вартість не визначається, відбиваються в бухгалтерській звітності на звітну дату за первісною вартістю.

Згідно з пунктом 22 ПБО 19/02 по боргових цінних паперів, по яких поточна ринкова вартість не визначається, організації можуть відносити на фінансові результати комерційної організації (в складі інших доходів або витрат) різницю між первісною вартістю і номінальною вартістю боргових цінних паперів протягом строку їх обігу рівномірно, у міру належного по них відповідно до умов випуску доходу.

В обліковій політиці організація повинна вказати:

1) з якою періодичністю (щомісяця або щокварталу) вона буде здійснювати коригування первісної вартості фінансових вкладень, по яких визначається поточна ринкова вартість (пункт 20 ПБУ 19/02);

2) по боргових цінних паперів, по яких поточна ринкова вартість не визначається, - чи відноситься різниця між первісною вартістю і номінальною вартістю фінансових вкладень протягом терміну їх обігу рівномірно, у міру належного по них відповідно до умов випуску доходу, на фінансові результати комерційної організації (в складі інших доходів або витрат) (пункт 22 ПБУ 19/02).

За боргових цінних паперів і наданими позиками організація може становити розрахунок їх оцінки за дисконтованою вартості; при цьому записи в бухгалтерському обліку не проводяться.