Головна

Прибуток минулих років, виявлена у звітному році

Порядок виправлення помилок, виявлених в бухгалтерському обліку організації, залежить від того, чи затверджена річна бухгалтерська звітність.

Звернемося до пунктом 11 Вказівок про порядок складання і подання бухгалтерської звітності, затверджені Наказом Мінфіну Російської Федерації від 22 липня 2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій». У ньому, зокрема, сказано, що у випадках виявлення організацією в поточному звітному періоді неправильного відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в минулому році виправлення в бухгалтерський облік та бухгалтерську звітність за минулий звітний рік (після затвердження в установленому порядку річної бухгалтерської звітності) не вносяться.

Прибуток минулих років, виявлена у звітному періоді на підставі пункту 7 ПБУ 9 / 99 включається до складу інших доходів.

У Листі Мінфіну Російської Федерації від 10 грудня 2004 № 07-05-14/328 «Щодо відображення в бухгалтерському обліку організації додаткових доходів і витрат, виявлених після затвердження бухгалтерської звітності за попередній звітний рік» говориться, що якщо після затвердження бухгалтерської звітності за попередній звітний рік організація виявила що відносяться до нього додаткові доходи, то в періоді виявлення зазначених доходів організацію повинна бути визнана та відображена прибуток минулих років у порядку, передбаченому Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції щодо його застосування, затвердженим наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 № 94н. У звіті про прибутки і збитки ці суми відображаються як інші доходи.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкції щодо його застосування, затверджений наказом Мінфіну Російської Федерації від 31 жовтня 2000 № 94н прибуток минулих років, виявлена у звітному році, відображається за кредитом рахунку 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок 91-1 «Інші доходи» у кореспонденції з рахунками обліку розрахунків.