Головна

Сума дооцінки активів

Суми дооцінки активів відповідно до підпункту 10.5 ПБУ 9 / 99 визначають у відповідності з правилами, встановленими для переоцінки активів. Дані суми на підставі пункту 16 ПБУ 9 / 99 визнаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого належить дата, за станом на яку проведена переоцінка.

Проаналізувавши Положення з ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Російської Федерації від 29 липня 1998 № 34н, ми помітимо, що переоцінка передбачена для вкладень у цінні папери, придбані з метою отримання доходу від їх реалізації, у міру зміни котирування на фондовій біржі.

Сума дооцінки об'єкта основних засобів, яка дорівнює сумі її уцінки, проведеної в попередні звітні періоди, на інші витрати не відноситься.