Головна

Визначення виручки при утворенні резерву сумнівних боргів

Пунктом 6.7 ПБУ 9 / 99 визначено, що при утворенні відповідно до правил бухгалтерського обліку резервів сумнівних боргів величина виручки не змінюється.

Можливість створення резервів сумнівних боргів передбачена пунктом 70 Наказу Мінфіну Російської Федерації від 29 липня 1998 № 34н «Про затвердження положення щодо ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації». Названим пунктом встановлено, що організація може створювати резерви сумнівних боргів по розрахунках з іншими організаціями та громадянами за продукцію, роботи і послуги. Створені суми резервів відносяться на фінансові результати організації.

Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованість організації, що не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена відповідними гарантіями.

У Листі Мінфіну Російської Федерації від 15 жовтня 2003 № 16-00-14/316 «Про сумнівний борг організації» сказано, що мова йде про невиконаних у строк зобов'язання з оплати за продукцію, товари, роботи, послуги, відносно яких відсутні засоби (способи), передбачені законодавством та (або) договором і підвищують для організації-кредитора ймовірність задоволення її вимоги. Таким чином, сумнівним боргом може визнаватися дебіторська заборгованість, зобов'язання, з оплати якої не забезпечені заставою, завдатком, порукою, банківською гарантією і можливістю утримання майна боржника, а також іншими способами, передбаченими законодавством та / або договором.