Головна

Визначення виручки, якщо договором обумовлений момент переходу права власності після моменту надходження грошових коштів

Відповідно до пункту 10 Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 27 липня 1998 № 34н, і пункту 6 Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика підприємства» (ПБУ 1 / 98), затвердженого наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 09 грудня 1998 г. 60Н №, продаж (реалізація) товарів повинна відображатися у бухгалтерському обліку виходячи з дотримання принципу тимчасової визначеності фактів господарської діяльності. Відповідно до названого принципом факти господарської діяльності організації ставляться до того звітного періоду (і, відповідно, відображаються в бухгалтерському обліку), в якому вони мали місце, незалежно від фактичного часу надходження або виплати коштів, пов'язаних з цими фактами. Отже, факт реалізації товарів повинен бути відображений в обліку організації-продавця в момент переходу права власності на них до покупця, тобто (якщо інше не встановлено договором) в момент передачі товарів їх набувача (стаття 223 ГК РФ).

Якщо договором обумовлений момент переходу права володіння, користування і розпорядження відвантаженої продукцією (товарами) і ризику її випадкової загибелі від організації до покупця (замовнику) після моменту надходження грошових коштів в оплату відвантаженої продукції (товарів) на розрахунковий, валютний та інші рахунки організації в банках або в касі організації безпосередньо, а також заліку взаємних вимог за розрахунками, то виручка від реалізації такої продукції (товарів) включається до Звіту про прибутки і збитки на дату надходження грошових коштів (заліку). Аналогічний порядок застосовується до виконаних робіт, наданих послуг.