Головна

Інвентаризація нематеріальних активів

При інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити:

- Наявність документів, що підтверджують права організації на його використання;

- Правильність та своєчасність відбиття нематеріальних активів у балансі.

Результати інвентаризації відображають у опису нематеріальних активів (форма № інв-1а). Якщо ж дані опису відрізняються від даних бухгалтерського обліку, складають слічітельную відомість (форма № інв-18). Для інвентаризаційного опису передбачений типовий бланк. Опис складають у 2 екземплярах:

- Один примірник передають в бухгалтерію;

- Другий - працівнику, відповідальному за збереження документів на нематеріальні активи. Виявлені під час інвентаризації не враховані раніше активи нематеріальні прибуткують на баланс:

ДЕБЕТ 04 КРЕДИТ 91-1

- Оприбутковано раніше не враховані нематеріальні активи, виявлені в процесі інвентарі
зації.

Списання нематеріального активу, на який у організації відсутні документи, що відображають так:

ДЕБЕТ 05 КРЕДИТ 04

- Списана амортизація по нематеріальних активів; ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ +04

- Списано залишкову вартість нематеріального активу.