Головна

Інвентаризація і податок на додану вартість

Чи повинна організація раніше відновлювати прийняті до відрахування суми ПДВ по товарно-матеріальних цінностей, щодо яких за результатами інвентаризації виявлено недостачу? Відповідь на це запитання міститься в листі Мінфіну РФ від 31 липня 2006 № 03-04-11/132.

Відповідно до п. 2 ст. 171 Податкового кодексу Російської Федерації суми податку на додану вартість, пред'явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг), майнових прав, підлягають вирахуванням у разі придбання товарів (робіт, послуг), майнових прав для здійснення операцій, визнаних об'єктами оподаткування податком на додану вартість .

У зв'язку з тим, що вибули в результаті недостачі товарно-матеріальні цінності при здійсненні операцій, що обкладаються податком на додану вартість, не використовувалися, суми цього податку, раніше прийняті до відрахування по таких товарно-матеріальними цінностями, необхідно відновити. При цьому вказане відновлення сум податку повинне проводитися в тому податковому періоді, в якому відсутні товарно-матеріальні цінності списуються з обліку.

У бухгалтерському обліку ці операції будуть відображатися наступним чином:

ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ 10

- Виявлено недостача на суму облікової вартості матеріалів без ПДВ; ДЕБЕТ 19-3 КРЕДИТ 68

- Відновлена сума ПДВ, списана на залік з бюджетом; 19-3 ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ

- Включено в склад недостач ПДВ, списаний раніше на залік з бюджетом; ДЕБЕТ 73-2 КРЕДИТ 94

- Пред'явлений до стягнення сума недостачі (облікова вартість + ПДВ); ДЕБЕТ 73-2 КРЕДИТ 98

- Відображена різниця між ринковою ціною і сумою нестачі,

де: рахунок 10 «Матеріали», субрахунок 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально-виробничих запасів», рахунок 68 «Розрахунки з податків та зборів», субрахунок 73-2 «Розрахунки з персоналом з відшкодування матеріального збитку», рахунок 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей», рахунок 98 «Доходи майбутніх періодів».

Більш зручним є пряме відновлення списаного ПДВ у вартості матеріалів, при якому операції з пред'явлення претензії матеріально відповідальній особі щодо недостач відображаються такими проводками:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 68

- Відновлена в відсутніх матеріалах величина списаного ПДВ; ДЕБЕТ 94 КРЕДИТ 10

- Списано з балансу сума втрачених матеріалів з ПДВ; ДЕБЕТ 73-2 КРЕДИТ 94

- Пред'явлений до стягнення сума недостачі (облікова вартість + ПДВ); ДЕБЕТ 73-2 КРЕДИТ 98

- Відображена різниця між ринковою ціною і сумою нестачі.

У випадку безперечною вини матеріально відповідальної особи у нього будуть здійснюватись відрахування із заробітної плати, при цьому сума доходів майбутніх періодів (різниця між ринковою ціною і балансовою вартістю матеріалів) буде переводитися в поточні доходи в частці пропорційній сумі утримання:

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 73-2

- Відображено чергове щомісячне утримання із зарплати винної особи; ДЕБЕТ 98 КРЕДИТ 91

- Перекладена частину доходів майбутніх періодів у поточні доходи,

де: рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці», рахунок 91 «Інші доходи і витрати».

Недостача може виникнути не тільки з вини матеріально відповідальної особи. Вона може бути обумовлена розкраданням. У цьому випадку керівництво підприємства зобов'язане скласти заяву до органів внутрішніх справ. Поки проводиться слідство, недостача числиться на рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей». При встановленні і затриманні викрадача робиться проводка:

ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 94

- Недостача віднесена на викрадача,

де рахунок 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами».

Утримання з розрахункового рахунку викрадача в ощадному банку відображаються таким чином:

ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76

- Відображено процес погашення викрадачем недостачі матеріалів.

У випадку, коли органам внутрішніх справ у визначені терміни не вдається розкрити справу про розкрадання матеріальних цінностей, вони зобов'язані офіційно повідомити про це керівництво підприємства. У цьому випадку нестача відноситься на поточні витрати підприємства:

ДЕБЕТ 91 КРЕДИТ 94

- Сума нестачі списана на поточні витрати підприємства,

де рахунок 91 "Інші доходи і витрати».

Якщо в ході інвентаризації виявлена нестача в межах норм природних втрат, то в цьому випадку сума ПДВ, пред'явлена до відрахування з бюджету за вказаною майну, відновленню не підлягає. Згідно зі статтею 146 НК РФ об'єктом оподаткування ПДВ зізнаються наступні операції:

1) реалізація товарів (робіт, послуг) на території Російської Федерації, в тому числі реалізація предметів застави і передача товарів (результатів виконаних робіт, наданих послуг) за угодою про надання відступного або новації, а також передача майнових прав. Причому, з метою оподаткування передача права власності на товари, результатів виконаних робіт, наданих послуг на безоплатній основі зізнається реалізацією товарів (робіт, послуг);

2) передача на території Російської Федерації товарів (виконання робіт, надання послуг) для власних потреб, витрати на які не приймаються до відрахування (у тому числі через амортизаційні відрахування) при обчисленні податку на прибуток організацій;

+3) Виконання будівельно-монтажних робіт для власного споживання;

4) ввезення товарів на митну територію Російської Федерації.

Податкова база по ПДВ при реалізації платником податку товарів (робіт, послуг) визначається як вартість цих товарів (робіт, послуг), обчислена виходячи з цін, що визначаються відповідно до статті 40 НК РФ, з урахуванням акцизів (для підакцизних товарів) і без включення до них ПДВ. При отриманні платником податку оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг) податкова база по ПДВ визначається виходячи із суми отриманої оплати з урахуванням цього податку (пункт 1 статті 154 НК РФ).

При цьому моментом визначення податкової бази з ПДВ є найбільш рання з наступних дат (пункт 1 статті 167 НК РФ):

1) день відвантаження (передачі) товарів (робіт, послуг), майнових прав;

2) день оплати, часткової оплати в рахунок майбутніх поставок товарів (виконання робіт, надання послуг), передачі майнових прав.

Як видно з наведених положень, всі організації зобов'язані здійснювати нарахування ПДВ з моменту відвантаження товарів (робіт, послуг). Більш того, попередня оплата з цього періоду фактично прирівняна до реалізації, хоча отримані у вигляді авансу грошові кошти організації ще не належать і є кредиторською заборгованістю. У той же час і до відшкодування можна приймати ПДВ, виставлений покупцем (незалежно від факту оплати).

Перш ніж приступити до складання ности, кожна організація зобов'язана провести інвентаризацію свого майна. Нагадаємо, що такий обов'язок встановлена ст. 12 Закону від 21 листопада 1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік».