Головна

Інвентаризація - початок складання річного звіту

При інвентаризації резервів майбутніх витрат і платежів перевіряється правильність і обгрунтованість створених в організації резервів: на майбутню оплату відпусток працівникам; на виплату щорічної винагороди за вислугу років, на виплату винагород за підсумками роботи організації за рік; витрат на ремонт основних засобів; виробничих витрат з підготовчим робіт у зв'язку з сезонним характером виробництва; майбутніх витрат на ремонт предметів прокату та інші цілі, передбачені законодавством України, нормативними актами Міністерства фінансів Російської Федерації та галузевими особливостями складу витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), затверджених у встановленому порядку.