Головна

Інвентаризація резерву витрат на ремонт основних засобів

При інвентаризації резерву витрат на ремонт основних засобів (включаючи орендовані об'єкти) слід мати на увазі, що зайво зарезервовані суми в кінці року сторнуються.

У випадках, передбачених галузевими особливостями складу витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), коли закінчення ремонтних робіт за об'єктами з тривалим терміном їх виробництва відбувається наступного за звітним року, залишок резерву на ремонт основних засобів не сторнується. Після закінчення ремонту зайво нарахована сума резерву відноситься на фінансові результати звітного періоду.

У тих випадках, коли в організації із сезонним характером виробництва сума витрат на обслуговування виробництва і управління ним, включена до фактичної собівартості випущеної продукції за встановленими в організації нормами, перевищує фактичні витрати, що утворилася різниця резервується як майбутні витрати. Інвентаризаційна комісія перевіряє обгрунтованість розрахунку і при необхідності може запропонувати скорегувати норми витрат. Залишку на кінець року з цього резерву не повинно бути.