Головна

Проведення інвентаризації кредиторської заборгованості організацій-бюджетополучателей

Порядок проведення інвентаризації кредиторської заборгованості організацій-бюджетополучателей затверджений Мінфіном РФ (лист від 29 січня 1998 № 03-09-08).

Інвентаризація кредиторської заборгованості в організаціях-бюджетополучателях проводиться відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Основним завданням даної інвентаризації кредиторської заборгованості є визначення її реальності, а також виявлення витрат, вироблених в обсягах, що перевищують бюджетні призначення, встановлені затвердженими кошторисами витрат.

Результати інвентаризації кредиторської заборгованості узагальнюються в таблиці № 1, яка з доданням необхідних пояснень та копій актів інвентаризації (завірених членами інвентаризаційної комісії) направляється у вищий федеральний орган виконавчої влади.

Центральний орган виконавчої влади узагальнює та аналізує представлені підвідомчими організаціями-бюджетополучателямі матеріали інвентаризації кредиторської заборгованості та складає зведену таблицю з кредиторської заборгованості за формою, що додається. Кожен вид кредиторської заборгованості повинен зіставлятися з відповідною економічною статтею витрат бюджетних призначень і затвердженого кошторису витрат на рік. У разі перевищення витрат понад затвердженого кошторису необхідно документально підтвердити доцільність і правомірність їх збільшення. До таблиці даються необхідні пояснення.

Федеральні органи виконавчої влади при проведенні аналізу причин утворення кредиторської заборгованості виділяють заборгованість, що утворилася:

- За робіт (товарів, послуг) і інших витрат, виробленим в обсягах, що перевищують бюджетні призначення, встановлені кошторисами витрат на відповідний рік;

- В результаті приховування організаціями отриманих ними доходів;

- У результаті витрачання коштів на цілі, не передбачені бюджетним фінансуванням;

- При інших порушеннях порядку і правил виконання федерального бюджету, включаючи і неподання відповідних підтверджуючих документів.

Результати аналізу проведеної інвентаризації кредиторської заборгованості організацій-бюджетополучателей, а також зведена таблиця представляється федеральними органами виконавчої влади до Міністерства фінансів Російської Федерації.

Таблиці складаються в розрізі розділів і підрозділів, цільових статей та видів витрат Бюджетної класифікації Російської Федерації. Відповідальність за своєчасність і достовірність інформації, що подається інформації покладається на керівника відповідного органу федеральної виконавчої влади.