Головна

Резерви майбутніх витрат

Суми, зарезервовані під майбутні витрати фірми, інвентаризують на кінець звітного року. Основна мета цього заходу - перевірити, наскільки необхідно створювати такі резерви, і чи правильно вони були розраховані.

Інвентаризація резервів майбутніх витрат проводиться на підставі наказу керівника. Уніфікована форма для такої опису не передбачена, тому бухгалтер може розробити свій бланк. І якщо на підприємстві бухгалтерський облік резервів збігається з податковим, то цей документ буде і інвентаризаційним актом, і регістром.

Бухгалтер виявляє суми, які були перераховані в резерв, і зіставляє їх із виплатами з нього. Припустимо, резерву не вистачило. Тоді суми, виділені з інших джерел, відображаються у складі інших витрат. Якщо ж витрати менше зарезервованих сум, то при розрахунку податку на прибуток залишок включається до податкових позареалізаційні доходи.

Також залишки резервів на майбутні витрати дозволяється переносити на наступний рік. Наприклад, якщо затягнувся ремонт основних засобів або хтось з працівників так і не використовував свою відпустку. Ці суми включаються до складу резерву майбутнього року і не беруть участь в обчисленні податку на прибуток поточного року.

Правда, в деяких випадках спочатку необхідно уточнити переносити суму. Так у відношенні резерву з гарантійного ремонту беруть до уваги частку реальних витрат на ремонт в загальній виручці за товари, на які поширюється гарантійне обслуговування. Перенесення залишку можливий, тільки якщо в обліковій політиці організації на наступний рік передбачений такий же вигляд резерву.

ПРИКЛАД Обліковаполітика ТОВ «Ластівка» передбачає на 2007 рік два резерви - на виплату винагород за підсумками року і на ремонт основних засобів.В облікову політику на 2008 рік пере ходить тільки положення щодо створення резерву на виплату винагород.

Щомісячні відрахування в резерв на винагороди становлять 30 000 руб.У зв'язку з приходом нових співробітників сума сформованого резерву 31 грудня 2007 було збільшено одночасно 50 000 руб.Виплатити премії за 2007 рік планується в лютому 2008 року.

ТОВ «Ластівка» у 2007 році ремонтувало свої автомобілі.Щомісячні відрахування в резерв на ремонт основних засобів рівні 14 000 руб.Фактичні витрати на ремонтні роботи та запч сті в 2007 році відповідно до актів склали 112 000 руб.На наступний рік залишок резерву не пере носиться.

Відповідно до наказу керівника від 1 грудня 2007 р. № 181 за станом на +31 Декаб ря 2007 року проведена інвентаризація створених резервів.Головою комісії призначений заступник головного бухгалтера Лебедев А. Н., Членом інвентаризаційної комісії - касир Кост - рюкова Н. Л.

Інвентаризація показала, що сума, що залишилася резерву на ремонт автомобілів, що дорівнює 56 000 руб., Включається до складу податкових позареалізаційних доходів організації (бухгалтерських інших).

Чи не використаний у 2007 році сума резерву на виплату винагород - 410 000 руб. Переноситься на наступний рік.У розрахунку податку на прибуток за 2007 рік вона не бере участі.