Головна

Бухгалтерський облік основних засобів

Загальні положення

На підставі Положення по бухгалтерському обліку «Облік основних коштів» ПБУ 6 / 01 при прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одночасне виконання наступних умов:

а) використання у виробництві продукції при виконанні робіт чи наданні послуг або для управленче
ських потреб організації;

б) використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю
понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

в) організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;

г) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.
До основних засобів відносяться:

- Будівлі, споруди, робочі та силові машини й устаткування, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивну і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші відповідні об'єкти .

У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення на корінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Бухгалтерський облік спеціального одягу, спеціального обладнання, інвентарю, спеціальних інструментів, пристосувань, придбаних в силу норм трудового законодавства і куплених за ініціативи організації, можна вести по єдиній системі. Її потрібно закріпити в обліковій політиці.

Бухоблік спецодягу має свої нюанси. У разі прийняття до обліку слід керуватися Методичними вказівками по бухгалтерському обліку спеціального інструмента, спеціальних пристосувань, спеціального устаткування й спеціального одягу, затвердженими наказом Мінфіну РФ від 26 грудня 2002 № 135н.

Однак цей не означає, що організації повинні враховувати спецодяг тільки відповідно до цього документа, тобто в складі матеріально-виробничих запасів незалежно від терміну служби. Якщо він перевищує 12 місяців то для обліку обмундирування можна використовувати і ПБУ 6 / 01 «Облік основних коштів».

Крім того, в листі Департаменту методології бухгалтерського обліку та звітності Росії Мінфіну від 12 травня 2003 року № 16-00-14/159 підтверджено право організації на свій розсуд враховувати предмети спеціального одягу або в складі основних коштів, або у складі матеріальних запасів.

У кожного способу обліку спецодягу є свої плюси і мінуси. Допустимо, організація набуває спецодяг строком служби більше 12 місяців і вартістю до 20 000 рублів. Тоді її зручніше враховувати як основні засоби. У цьому випадку бухгалтерський та податковий облік будуть збігатися і не виникне різниць за ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток».

Якщо ж спецодяг коштує більше 20 000 рублів, то її вигідніше врахувати в складі оборотних активів і вести облік відповідно до Методичних вказівок по обліку спецодягу. При обліку такого одягу на рахунку 01 організації доведеться платити податок на майно з її вартості (п. 1 ст. 374 НК РФ).

При придбанні книг, брошур і т. п. видань дозволяється списувати на витрати виробництва (витрати на продаж) у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію, керуючись п. 18 ПБУ 6 / 01 «Облік основних коштів», а також Класифікація основних фондів ОК 013-94 (затверджений наказом Держстандарту України від 26 грудня 1994 № 359).

Відповідно до Класифікатора книги, брошури, періодичні видання і т. д. являють собою основні фонди бібліотек, органів науково-технічної інформації, архівів, музеїв та подібних установ (код 19 0001000).

Таким чином, придбані організаціями для виробничих чи управлінських цілей книги, брошури, журнали та інші періодичні видання будуть включатися до складу основних засобів тільки в тому випадку, якщо в організації є бібліотека у формі структурного підрозділу, який займається обліком, зберіганням, вьщачей літератури.

При відсутності в організації структурного підрозділу - бібліотеки придбані книги, брошури і т.д. не будуть формувати бібліотечний фонд і не будуть включатися до складу основних засобів

Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку «Облік основних коштів» ПБУ 6 / 01 одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання визначених самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно зчленованих предметів, що представляють собою єдине ціле і призначений для виконання певної роботи. Комплекс конструктивно зчленованих предметів - це один або кілька предметів одного або різного призначення, що мають загальні пристосування і приладдя, загальне управління, змонтовані на одному фундаменті, в результаті чого кожен що входить в комплекс предмет може виконувати свої функції тільки у складі комплексу, а не самостійно.

У разі наявності у одного об'єкта декількох частин, що мають різний строк корисного використання, кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт.

Об'єкт основних засобів, що знаходиться у власності двох або декількох організацій, відбивається кожною організацією в складі основних засобів пропорційно її частці у спільній власності.

Об'єкти основних засобів обліковуються на балансовому рахунку 01 «Основні засоби».

Це Положення застосовується також у відношенні дохідних вкладень у матеріальні цінності. Тобто предмети, призначені для здачі в оренду. Їх облік ведеться на рахунку 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності».

Це Положення не застосовується у відношенні:

- Машин, обладнання та аналогічних інших предметів, що значаться як готові вироби на складах організацій-виготовлювачів (враховуються на балансовому рахунку 43 «Готова продукція»), як товари - на складах організацій, що здійснюють торговельну діяльність (рахунок 41 «Товари»);

- Предметів, зданих в монтаж або підлягають монтажу, що знаходяться в дорозі, облік ведеться на рахунку 07 «Устаткування до установки»;

- Капітальних і фінансових вкладень.