Головна

Купівля основних засобів

Якщо ваша організація придбала основні засоби за платню (за договором купівлі-продажу або поставки), їх первісну вартість необхідно визначити як суму всіх витрат, пов'язаних з цим придбанням. Такими витратами, наприклад, можуть бути:

- Суми, сплачені продавцеві відповідно до договору;

- Суми, сплачені за доставку і монтаж;

- Суми, сплачені за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням цього об'єкта основних засобів;

- Реєстраційні збори та інші аналогічні платежі, пов'язані з реєстрацією прав організації на об'єкт основних засобів (наприклад, витрати, пов'язані з реєстрацією автомобіля в ГИБДД);

- Невозмещаемие податки, сплачені при придбанні об'єкта основних засобів (наприклад, ПДВ, сплачений при придбанні обладнання для виробництва продукції, звільненої від цього податку);

- Відсотки за кредитами і позиками, отриманими для придбання об'єкта основних засобів, нараховані до його оприбуткування;

- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів.

Витрати з придбання основних засобів спочатку ви повинні врахувати по дебету рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» (без податку на додану вартість):

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60 (76, ...)

- Враховані витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів (без ПДВ).

Потім на підставі рахунків-фактур відобразити суму податку на додану вартість:

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60 (76 ,...)

- Врахований ПДВ по витратах, безпосередньо пов'язаних з придбанням об'єкта основних засобів.

Після того як об'єкт основних коштів буде введений в експлуатацію, зробіть проведення за дебетом рахунка 01: ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

- Введений в експлуатацію об'єкт основних засобів.

Після оплати об'єкта основних засобів відобразіть віднімання з ПДВ:

ДЕБЕТ 68 субрахунок «Розрахунки по ПДВ» КРЕДИТ 19

- Зроблено податковий вирахування.

Якщо об'єкт основних засобів підлягає державній реєстрації (наприклад, будинок або автомобіль), то його вартість можна відображати в облік двома шляхами:

- На рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи»;

- На окремому субрахунку, відкритому до рахунку 01 (наприклад, «Основні засоби, які підлягають держреєстрацію»).

Конкретний порядок обліку таких основних засобів встановіть в обліковій політиці.

Після того як така реєстрація проведена, основний засіб відображають у обліку в звичайному порядку.

ПРИКЛАДТОВ «Зоря» придбало за договором купівлі - продажу будівлю під офіс.Згідно з угодою вартість офісної будівлі - 1 062 000 руб. (В тому числі ПДВ - 162 000 руб.).За держреєстрацію будівлі було заплачено 5000 руб.

Спосіб 1

За облікову політику ТОВ «Зоря» основні кошти, які потребують держреєстрації, відпрацьовано жають на рахунку 08.

Необхідно зробити наступні проводки:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

- 1 062 000 руб. - Сплачено рахунок продавця; ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- 900 000 руб. - Оприбутковано будівля на балансі організації (без ПДВ); ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 162 000 руб. - Врахована сума ПДВ згідно з рахунком - фактурою продавця; ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51

- 5000 руб. - Перераховано гроші для оплати реєстраційних зборів; ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 76

- 5000 руб. - Плата за реєстрацію врахована в балансової вартості будівлі.Після держреєстрації і введення будівлі в експлуатацію робляться такі записи:

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

- 905 000 руб. (900 000 + 5000) - будинок зараховано до складу основних засобів організації; ДЕБЕТ 68 субрахунок «Розрахунки по ПДВ» КРЕДИТ 19

- 162 000 руб. - Зроблено податкове вирахування.

Спосіб 2

За облікову політику ТОВ «Зоря» основні кошти, які потребують держреєстрації, відображаються на рахунку 01 субрахунок «Основні засоби, які підлягають держреєстрацію».

Необхідно зробити наступні проведення:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

- 1 062 000 руб. - Сплачено рахунок продавця; ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- 900 000 руб. - Оприбутковано будівля на балансі організації (без ПДВ); ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 162 000 руб. - Врахована сума ПДВ згідно з рахунком - фактурою продавця; ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 51

- 5000 руб. - Перераховано гроші для оплати реєстраційних зборів; ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 76

- 5000 руб. - Плата за реєстрацію врахована в балансовій вартості будівлі;

ДЕБЕТ 01 субрахунок «Основні засоби, які підлягають держреєстрацію» КРЕДИТ 08

- 905 000 руб. (900 000 + 5000) - будинок враховано на окремому субрахунку.

Після державної реєстрації та введення будівлі в експлуатацію робляться такі записи:

ДЕБЕТ 01 субрахунок «Основні засоби в експлуатації» КРЕДИТ 01 субрахунок «Основ ные засоби, які підлягають держреєстрацію»

- 905 000 руб. - Будівля зараховано до складу основних засобів; ДЕБЕТ 68 субрахунок «Розрахунки по ПДВ» КРЕДИТ 19

- 162 000 руб. - Зроблено податкове вирахування.

Вигідніше використовувати перший спосіб.До тих пір, поки основний засіб буде числитися на рахунки ті 08, з його вартості не доведеться платити податок на майно.Причому амортизацію по ньому можна нараховувати в звичайному порядку (п.52Методичних вказівок з бухгалтерського обліку основних засобів).

ПРИКЛАД000 «Зоря» придбало за договором купівлі - продажу комп'ютер.У рахунку була позначена вартість складових частин комп'ютера:

- Системний блок - 12 980 руб. (В тому числі ПДВ - 1 980 руб.);

- Монітор - 5 900 руб. (В тому числі ПДВ - 900 руб).;

- Клавіатура - 354 руб. (В тому числі ПДВ - 54 руб.);

- Миша - 236 руб. (В тому числі ПДВ - 36 руб)..

Разом вартість комп'ютера - 19 470 руб. (В тому числі ПДВ - 2 970 руб.).

Складові частини комп'ютера (системний блок, що монітор, клавіатура, миша) можуть функціонувати тільки в складі єдиного комплексу, тому приймаються до обліку як єдиний інвентарний об'єк ект і робляться такі проводки:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

- 19470 руб. - Сплачено рахунок продавця;
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- 16 500 руб. - Оприбутковано комп'ютер на балансі організації (по вартості складових частин
без урахування ПДВ),

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ +60

- 2 970 руб. - Врахована сума ПДВ згідно з рахунком - фактурою продавця.

Коли комп'ютер вводиться в експлуатацію, робляться проводки: ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ +08

- 16 500 руб. - Комп'ютер зарахований до складу основних засобів організації; ДЕБЕТ 68 субрахунок «Розрахунки по ПДВ» КРЕДИТ 19

- 2 970 руб. - Зроблено податкове вирахування.

Якщо організація вирішила враховувати спецодяг у складі основних коштів, то що надійшло майно відображається на рахунку 08. При цьому оформляються первинні документи по обліку основних засобів (за формами ОС-1, ОС-6, затвердженим наказом Мінстату України від 21.01.03 № 7).