Головна

Монтаж ОС

Деякі основні засоби при придбанні вимагають збірки.

Для початку слід з'ясувати, чи буде об'єкт, після збирання відповідати критеріям основного засобу, які пред'являє бухгалтерське та податкове законодавство. Если да, то витрати на його придбання і доведення до стану, в якому воно придатне для використання, складуть його первісної вартості.

Відповідно до пункту 8 ПБО 6 / 01 «Облік основних коштів" первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, зізнається сума фактичних витрат на покупку. У неї включають в тому числі й інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів.

Зазвичай в розпорядження покупця передається технічний документ виробника (паспорт, інструкція, інший аналогічний документ). Він підтверджує комплектність поставки і приналежність кожного окремого предмета до певного об'єкту.

Наявність або відсутність у організації цього документу впливає на порядок приймання і тягне за собою відмінності в обліку.

За наявності таких документів у бухгалтерському обліку витрати на придбання ОС слід враховувати із застосуванням балансового рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи». Аналітичний облік витрат, пов'язаних з придбанням основних засобів, ведеться по кожному об'єкту по субрахунку «Придбання об'єктів основних засобів».

При оприбуткуванні частин робиться проводка:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- Придбано окремі об'єкти основних засобів.

Таким чином, вартість комплектуючих, вказаних у постачальника накладної, у точній відповідності з технічним документом виробника по номенклатурних позиціях починає формувати первісну вартість об'єкта.

Якщо комплектність поставки не збігається з технічними параметрами об'єкта, що здобувається, або технічна документація відсутня (за умови, що на адресу постачальника не оформлена відповідна претензія), облік надходження комплектуючих ведеться по рахунку 10 «Матеріали». Оформляється таке надходження прибутковим ордером (форма № М-4, затверджена наказом Мінстату України від 30 жовтня 1997 № 71а).

Передача врахованих матеріалів у збірку повинна бути оформлена вимогою-накладною (форма № М-11, затверджена наказом Мінстату України від 30 жовтня 1997 р. № 71а). Вона застосовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами. Одночасно доцільно оформити внутрішній документ - акт, що підтверджує комплектацію об'єкта. Уніфікованої форми такого акта на сьогодні немає. Проте організація може самостійно розробити форму. При цьому вона повинна містити всі необхідні реквізити первинного документу, передбачені статтею 9 Федерального закону від 21 листопада 1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік».

Формування вартості об'єкта ОЗ у бухгалтерському обліку відображається наступними проводками:

ДЕБЕТ 10 КРЕДИТ 60

- Придбано матеріали; ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 10

- Матеріали використані при спорудження (створення) основного засобу.

Крім того, монтаж деяких основних засобів представляє собою допоміжну операцію щодо придбання основного засобу.

Якщо організація понесла витрати на складання, то їхній облік слід вести в залежності від того, власними силами або із залученням сторонньої організації здійснювалася операція. Вартість послуг збільшує вартість об'єкта:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- Надати послуги зі складання основного засобу.

Якщо збірка здійснюється силами організації та витрати на неї можна виділити (заробітна плата, відрахування із заробітної плати), то збільшення суми витрат, пов'язаних з придбанням об'єкта, відображається проводкою:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 70

- Витрати з оплати праці віднесені на вартість об'єкта основних засобів; ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 69

- Відрахування з заробітної плати включено у вартість основного засобу.

Або, якщо збірка здійснювалася спеціалізованим підрозділом організації (допоміжним виробництвом), робиться запис:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 23

- Вартість робіт зі складання включена до вартості основного засобу.

При введенні в експлуатацію необхідно оформити акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (форма № ОС-1) і зробити запис:

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

- Основний засіб введено в експлуатацію.

Формування вартості основного засобу в податковому обліку аналогічно порядку, прийнятому в бухгалтерському обліку.

А саме: до первісної вартості основного засобу включаються витрати на його придбання, спорудження, виготовлення, завантаження та доведення до стану, в якому воно придатне для використання. Виняток - суми податків, що підлягають вирахуванню або обліковуються у складі витрат у відповідності до розділу 25 Податкового кодексу (п. 1 ст. 257 НК РФ).

Податок на додану вартість, виділений у рахунку-фактурі та сплачений постачальнику комплектуючих, приймається до відрахування з бюджету відповідно до абзацу 3 пункту 1 статті 172 НК РФ у момент прийняття до обліку об'єкта основних засобів. При цьому ПДВ, виділений у рахунку-фактурі та сплачений підрядникові-складальникові, приймається до відрахування з бюджету на підставі пункту 5 статті 172 НК РФ не раніше місяця, в якому розпочнеться амортизація об'єкта основних засобів.