Головна

Придбання старих основних засобів

Якщо організація придбала об'єкт основних засобів, вже був в експлуатації (наприклад, старий автомобіль), необхідно визначити його первісну вартість також виходячи з договірної ціни купівлі та витрат, пов'язаних з його придбанням.

Придбання старих основних засобів у обліку відображається так само, як звичайна купівля основних засобів.

Сума амортизації, нарахована про об'єкт основних коштів попереднім власником, при його оприбуткуванні не враховується.

Однак відомості про те, як довго колишній власник використовував цей об'єкт основних засобів, будуть корисні при нарахуванні на нього амортизації на балансі покупця.

Придбання основних засобів, ціна яких виражена в умовних одиниць

Ціна основних засобів може бути встановлена в будь-якій іноземній валюті або умовних грошових одиницях. Проте на території Росії розрахунки проводяться тільки в рублях. Тому ціну, встановлену в іноземній валюті або умовних одиницях, треба перераховувати в рублі.

Отже, в угоді купівлі-продажі може бути передбачена умова, що основні кошти оплачуються в гривнях, іноземної валюти на день перерахування грошей покупцем.

В такій ситуації необхідно:

а) відобразити заборгованість перед постачальником на момент переходу права власності на основні середовищ
ства (за курсом іноземної валюти, діючим на цей момент);

б) скорегувати (збільшити або зменшити) заборгованість виходячи з суми грошових коштів, фактіче
скі перерахованих постачальнику.

Якщо курс валюти на дату оплати основних коштів буде вище, ніж на дату їх оприбуткування, то виникає негативна курсова різниця. На цю суму необхідно збільшити витрати на придбання основних засобів.

Збільшення витрат відбивається проводкою:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- Збільшена заборгованість перед постачальником з оплати об'єкта основних засобів.

Одночасно збільшується й сума ПДВ, що підлягає сплаті постачальнику: ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- Збільшено сума ПДВ, що підлягає сплаті постачальнику.

ПРИКЛАД ТОВ «Зоря» в грудні 2006 року придбало принтер вартістю 590 долСША (у тому числі ПДВ - 90 долСША).На дату прийняття до бухгалтерського обліку копіювального апарату офіційний курс долара США становив 27,50 руб./USD. У січні 2007 року принтер був оплачений і введений в експлуатацію.На момент оплати курс долара США склав 27,80 руб./USD. У грудні 2006 року були зроблені проводки:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- 13 750 руб.((590USD - 90 USD) х 27,50 руб./USD) - враховані витрати, пов'язані з придбанням
ням принтера;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 2 475 руб.(+90USD х 27,50 руб./USD) - врахований ПДВ по придбаному принтером.

У січні 2005 року зроблені проводки: ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

- 16402 руб.(590USD х 27,80 руб./USD) - оплачено рахунок постачальника;
ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- 150 руб. ((27,80 руб./USD - 27,50 руб./USD) х 500 USD) - відбита негативна курсова
різниця;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 27 руб. ((27,80 руб./USD - 27,50 руб./USD) х 90 USD) - донараховано ПДВ з негативноюкурей
совою різниці;

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

- 13 900 руб. (13 750 + 150) - принтер введений в експлуатацію; ДЕБЕТ 68 субрахунок «Розрахунки по ПДВ» КРЕДИТ 19

- 2 502 руб. (2 475 + 27) - зроблений податкове вирахування.

Якщо курс валюти на дату оплати основних коштів буде нижче, ніж на день їх оприбуткування, то виникає позитивна курсова різниця. На цю суму необхідно зменшити витрати на придбання основних засобів. Щоб відобразити зменшення витрат, сторніровочную роблять проводку:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- Зменшено заборгованість перед постачальником з оплати об'єкта основних засобів.

Одночасно зменшується сума ПДВ:

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- Зменшено сума ПДВ, що підлягає сплаті постачальнику.

Отримання основних засобів

в якості внеску до статутного капіталу

Якщо організація отримала об'єкт основних засобів як внеску до статутного капіталу, то його необхідно врахувати на балансі за вартістю, узгодженою між засновниками.

Якщо організація - відкрите чи закрите акціонерне товариство, то ціну основних коштів, яку встановлюють засновники, повинен підтвердити незалежний оцінювач (п. 3 ст. 34 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства»).

У 000 незалежний оцінювач повинен залучатися для визначення ринкової вартості основних засобів, якщо розмір вкладу перевищує 20000 рублів (п. 2 ст. 15 Федерального закону від 8 лютого 1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю»).

Як відобразити в обліку отримання основних засобів як внесок до статутного капіталу, покаже приклад.

ПРИКЛАД Одниміз засновників ТОВ «Зоря» є ЗАТ «Восток».В якості внеску в статутний капітал ТОВ «Зорі» ЗАТ «Восток», за погодженням з іншими засновниками, передало обладнання.Вартість цього обладнання, підтверджена незалежним оцінювачем, склала 20 000 руб.Рас ходи по доставці обладнання склали 2 360 руб. (В тому числі ПДВ - 360 руб)..Обладнання го тово до використання, тому видатки на монтаж не передбачені.ТОВ «Зоря» необхідно зробити наступні проводки:

ДЕБЕТ 75-1 КРЕДИТ 80

- 20 000 руб. - Відображено заборгованість ЗАТ «Схід» по внеску в статутний капітал ТОВ «Зорі»; ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 75-1

- 20 000 руб. - Отримано обладнання в рахунок вкладу до статутного капіталу;

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- 2 000 руб. (2 360 - 360) - відбита сума транспортних витрат (без ПДВ) з доставки устат
нання в організацію;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 360 руб. - Відображено суму ПДВ по транспортних витрат (на підставі рахунку - фактури транспортної організації); ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

- 22 000 руб. - Обладнання введено в експлуатацію; ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

- 2 360 руб. - Сплачено рахунок транспортної організації; ДЕБЕТ 68 субрахунок «Розрахунки по ПДВ» КРЕДИТ 19

- 360 руб. - Зроблено податкове вирахування.

Відповідно до положень постанови Росії Держкомстату від 21 січня 2003 № 7 «Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку основних засобів» прийом-передача об'єкта між організаціями для включення до складу основних засобів організації-одержувача оформляється відповідними актами в залежності від об'єкта основних засобів:

- Акт про прийом-передачу об'єкта основних засобів (крім будівель, споруд) - форма № ОС-1;

- Акт про прийом-передачу будівлі (споруди) - форма № ОС-1а;

- Акт про прийом-передачу об'єктів груп основних засобів (крім будівель, споруд) - форма № ОЗ-1 б. Акти затверджуються керівниками обох сторін і складаються у двох примірниках.

До них додається вся технічна документація, що відноситься до об'єкта основних засобів. Отже, при отриманні основних засобів як внесок у статутний капітал повинен бути складений один з вищезгаданих актів.

Отримання основних засобів безоплатно

Якщо організації основні засоби передано безоплатно, то слід визначити їх вартість виходячи з ринкової ціни на такі основні засоби.

Отримані основні засоби оприбутковуються за допомогою проводки:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 98-2

- Отримані основні засоби безоплатно.

При введенні їх в експлуатацію робиться запис:

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

- Основні засоби введені в експлуатацію.

Безоплатна передача і отримання майна (операції дарування) на суму більше 5 базових сум (тобто більше 500 крб.) Між комерційними організаціями заборонені (ст. 575 ГК РФ).

Таким чином, безоплатно отримати основні засоби організація може тільки від фізичних осіб, некомерційних організацій, а також державних та муніципальних органів.

Придбання основних засобів за товарообмінними

(Бартерних) договору

Як правило, право власності на цінності, які отримують за бартерним договором, переходить тільки після передачі будь-якого майна натомість.

Первісна вартість основних засобів, отриманих за бартерним договором, розраховується виходячи з ринкової вартості того майна, яке було передано натомість.

ПРИКЛАД ЗАТ «Восток» уклало договір обміну з ТОВ «Зоря».

Відповідно до договору ЗАТ «Восток» передає ТОВ «Зоря» партію товару, собівартість якого складу ляєт 18000 руб.У звичайних умовах ЗАТ «Восток» продає аналогічний товар за 21000 руб. (Без ПДВ).

В обмін на товар ЗАТ «Восток» отримує від ТОВ «Зоря» персональний комп'ютер.

ЗАТ «Схід» при отриманні основного засобу робить наступні проводки:

ДЕБЕТ 45 КРЕДИТ 41

- 18 000 руб. - Списано собівартість товарів, відвантажених за товарообмінними договору;

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

-21000 Руб. - Оприбутковано персональний комп'ютер, отриманий за товарообмінними договору.

Після цього бухгалтер ЗАТ «Восток» повинен відобразити виручку від продажу товару і списати його се бестоімость.

Якщо ринкову ціну переданого майна встановити неможливо, тоді вартість отриманих основних засобів визначається виходячи з цін, за якими організація набуває аналогічні основні засоби.