Головна

Організація самостійно виготовляє ТМЦ

Коли підприємство самостійно створює матеріально-виробничі запаси, їхня фактична собівартість визначається виходячи з витрат, пов'язаних з виробництвом їх (п. 7 ПБУ 5 / 01). При цьому беруть до уваги порядок, який організація встановила для розрахунку собівартості відповідних видів продукції, що виготовляється. Ухвалення до обліку МПЗ, виготовлених самою організацією, може відображатися наступними бухгалтерськими проводками:

ДЕБЕТ 10 «Матеріали», 21 «Напівфабрикати власного виробництва» КРЕДИТ 20 «Основне виробництво».