Головна

Резерви на оплату відпусток і виплату винагороди за вислугу років

Як правило, більшість співробітників відправляється у відпустку влітку. Тому, щоб рівномірно розподілити витрати, пов'язані з оплатою відпусток, протягом року організації створюють резерв. Резерв на оплату відпусток краще одночасно створювати і в бухгалтерському, і в податковому обліку. Таке рішення треба зафіксувати в обліковій політиці організації: окремо для цілей бухгалтерського обліку, окремо для цілей оподаткування.

Порядок створення резерву на оплату відпусток у бухгалтерському обліку не регламентований. У податковому обліку все інакше. Тому, щоб уникнути різниць, які треба відображати відповідно до ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток», в наказі про облікову політику потрібно записати: «Резерв на оплату відпусток у бухгалтерському обліку створюється за правилами Податкового кодексу».

Поговоримо про ці правила. Згідно зі статтею 324,1 Податкового кодексу «платник податків ... зобов'язаний ... визначити граничну суму відрахувань і щомісячний відсоток відрахувань у зазначений резерв ». Такий розрахунок бухгалтери повинні привести в кошторисі. Уніфікованої форми цього документу немає. Тому кошторис ви маєте право скласти по тій формі, яку розробите самі. Але не забудьте про обов'язкові реквізити первинних документів (див. п 2. Ст. 9 Закону про бухоблік).

Розрахунок відрахувань до резерву роблять так. Спочатку визначають відсоток відрахувань в резерв. Для цього плановану суму відпускних (з обліком ЕСН) ділять на передбачувану суму витрат на виплату зарплати (з обліком ЕСН). Далі в кінці кожного місяця розраховують розмір відрахувань у резерв. Для цього суму витрат на оплату праці за поточний місяць (з обліком ЕСН) множать на відсоток відрахувань.

Суми, що резервуються на виплату відпускних, у бухгалтерському обліку відображають на рахунку 96 «Резерви майбутніх видатків». Відрахування в резерв відображають в обліку таким записом:

ДЕБЕТ 20 (23, 25, 26, 44 ...)КРЕДИТ 96

- Зроблені відрахування в резерв на майбутню оплату відпусток.

Нараховуючи ж відпускні, роблять проводку:

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 70 (69 ...)

- Списані за рахунок резерву витрати на виплату відпускних.

Якщо на момент нарахування відпускних резерв сформований не повністю і сума нарахованих відпускних перевищує суму резерву, то різницю відображають на рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» і списують за рахунок відрахувань у резерв у наступні місяці.

ПРИКЛАДПідприємство записало в облікову політику на 2007 рік, що у бухгалтерському обліку буде формувати резерв на оплату відпусток.У кошторисі організація визначила передбачуваний річний фонд оплати праці та плановані відпускні.З урахуванням єдиного соціального податку ці витрати з ставили 5 000 000 руб. І 480 000 руб. Відповідно.

Потім підприємство розрахувало щомісячний відсоток відрахувань в резерв.Він дорівнює:

(480 000 руб.: 5 000 000 руб.) Х 100% = 9,6%.

Щомісяця на оплату праці підприємство витрачає 420 000 руб. (З обліком ЕСН).З цієї суми орга нізація робить у резерв такі відрахування: 420 000 руб. Х 9,6% = 40 320 руб.

Кожен місяць в бухгалтерському обліку відрахування в резерв на оплату відпусток відображаються про горілкою:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 96

- 40 320 руб. - Зроблені відрахування в резерв на оплату відпусток.

У липні підприємство нарахувало працівникам 79 000 руб. Відпускні.Єдиний соціальний податок з цієї суми склав 20 540 руб. (79 000 руб. Х 26%), а податок на доходи фізичних осіб - 10 270 руб. (79000 руб. Х 13%).Бухгалтер організації відбив виплату відпускних так:

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 70

- 79 000 руб. - Списані за рахунок резерву витрати на виплату відпускних;

ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 68 субрахунок «Розрахунки з податку на доходи фізичних осіб»

- 10 720 руб. - Утримано податок на доходи фізичних осіб;

ДЕБЕТ 96 КРЕДИТ 69 субрахунок «Розрахунки по єдиному соціальному податку»

- 20 540 руб. - Нараховано за рахунок резерву єдиний соціальний податок;
ДЕБЕТ 70 КРЕДИТ 50

- 68 730 руб. (79 000 - 10 270) - виплачені відпускні за мінусом утриманого податку на дохо
ди фізичних осіб.

Після закінчення року проводиться інвентаризація резерву. Якщо за рік на оплату відпусток витрачено більше, ніж було зарезервовано, потрібно донарахувати резерв. Робиться це останнім днем року.

Якщо резерв використаний не повністю, то залишок резерву відображається в доходах.

Втім, якщо в наступному році організація знову планує формувати резерву на оплату відпусток, то залишок можна перенести на наступний рік. Про це сказано в пункті 72 Положення по веденню бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації та пункті 5 статті 324,1 Податкового кодексу.

Зрозуміло, що чим вище відсоток відрахувань в резерв, тим більші суми включаються до складу витрат при розрахунку податку на прибуток. Зробити це можна, занизивши передбачуваний річний фонд оплати праці. Правда, потрібно буде подбати про вагомої причини такого зменшення. Адже якщо, скажімо, в обгрунтування привести причину планованого зменшення штату співробітників, то згодом доведеться їх звільнити.