Головна

Товарно-матеріальні цінності отримані за бартером

Фактичними витратами на придбання МПЗ за договорами, які передбачають оплату негрошовими засобами, визнається вартість майна, переданого натомість організацією. Вартість цінностей, переданих натомість, встановлюється з ціни, по якій у порівнянних обставинах звичайно організація визначає вартість аналогічних активів.

Якщо цю ціну визначити неможливо, тоді вартість отриманих запасів визначають виходячи з ціни, за якою зазвичай організація набуває подібні запаси. Наприклад, активи, придбані в результаті товарообмінних операцій, прибуткуються за цінами, за які вони можуть бути куплені або купуються на ринку відповідних товарів. Різниця між вартістю одержуваних матеріальних цінностей і вартістю переданих матеріально-виробничих запасів відображається у складі інших доходів або витрат.