Головна

Варіанти обліку товарів торговельними організаціями

Відповідно до пункту 13 ПБУ 5 / 01 організації, які здійснюють торговельну діяльність, можуть враховувати товари, придбані для перепродажу, одним із таких способів:

- За купівельної вартості (вартості придбання) безпосередньо на рахунку 41;

- За продажними цінами з окремим обліком націнок (знижок) на рахунку 42 «Торгова націнка»;

- За обліковими цінами (з використанням рахунку 15).

За купівельними або обліковими цінами товари враховують організації, які здійснюють оптову торгівлю. Фірми, які продають товари вроздріб, можуть їх враховувати як за купівельними, так і за продажними цінами.

Для торгових організацій пунктом 13 ПБУ 5 / 01 передбачено спеціальне положення про формування купівельної вартості товару. Витрати по заготівлі та доставці товарів до центральних складів (баз), вироблені до моменту їх передачі у продаж, можна включати до складу витрат на продаж або у вартість товару. Відповідно до пункту 227 Методичних вказівок по МПЗ вибір організації закріплюється в обліковій політиці.

У відношенні товарів, придбаних для перепродажу, слід сказати, що їх оцінюють виходячи з ціни покупки. У їх вартість можна включати будь-які витрати, пов'язані з їх придбанням, зокрема, вартість доставки (статті 268 і 320 Податкового кодексу РФ). Всі інші витрати, пов'язані з придбанням і доставкою товару (транспортні, складські та ін), враховуються у складі витрат звертання і розподіляються на прямі і непрямі у відповідності зі статтею 320 Податкового кодексу РФ.

З метою зближення даних бухгалтерського і податкового обліку торгових організацій можна за облікову ціну прийняти ціну постачальника, контрактну вартість за договором. Інші витрати, що входять до фактичної собівартості товарів, враховуються окремо. У цьому випадку покупна вартість товару на рахунку 41 співпаде з вартістю, що обліковується з метою оподаткування.

План рахунків визначає, що при веденні бухгалтерського обліку надходження товарів, що враховуються на рахунку 41 «Товари», можна застосовувати рахунок 15 (аналогічно порядку обліку відповідних операцій з матеріалами). Це означає, що фактична собівартість товарів збирається за дебетом рахунка 15 (в кореспонденції з відповідними рахунками здійснення видатків, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням), а по кредиту цього рахунку відображається оприбуткування фактично надійшли в організацію товарів відповідно до обліковими цінами, прийнятими організацією (в кореспонденції з дебетом рахунка 41).

Різниця між обліковою ціною та фактичною вартістю товарів, виявлена на рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей», наприкінці звітного місяця списується на рахунок 16 «Відхилення у вартості матеріальних цінностей». Відхилення, накопичені на рахунку 16, списуються на витрати на продаж в дебет рахунку 90 «Продажі» (або 45 «Товари відвантажені»).

При виборі способу списання відхилень необхідно брати до уваги умови поставки товарів, обсяг і періодичність їх надходжень до організації. Можливе застосування таких способів:

- Повністю після закінчення звітного періоду при незначних обсягах продажу й невеликі суми відхилень;

- Шляхом розподілення між всіма проданими і непроданими товарами, незалежно від того, до яких об'єктів обліку ці відхилення відносяться (як правило, пропорційно вартості проданих (відвантажених) у звітному місяці товарів);

- У міру продажу певної партії товару, коли відхилення виявляються окремо по кожній партії чи з яких-небудь окремим поставок і списуються пропорційно реалізації товарів;

- Рівномірно протягом певного періоду, наприклад протягом звітного року, вся сума відхилень списується на реалізацію.

Метод повного списання відхилень повністю відповідає правилам податкового обліку, де всі інші витрати, крім контрактної ціни товару, є непрямими витратами періоду.