Головна

Відпускні

Трудове законодавство гарантує кожному працівнику право на щорічну оплачувану відпустку. У статті 115 Трудового кодексу РФ сказано, що тривалість основної оплачуваної відпустки складає 28 календарних днів. Це мінімальна тривалість відпустки.

А як довго працівник може перебувати у відпустці? У статті 120 Трудового кодексу РФ сказано, що тривалість відпустки не обмежена. З іншого боку, для більшості працівників такий ліміт все-таки встановлено. Наприклад, ті, хто працює в районах Крайньої Півночі та прирівняних до них місцевостях, не можуть відпочивати більше шести місяців за рік (ст. 322 Трудового кодексу РФ). Крім того, максимальна тривалість відпустки може бути визначена федеральними законами, які регулюють будь-яку професійну діяльність. Так, співробітники митниці не має права перебувати у відпустці більше 60 днів на рік. На це зазначено в пункті 4 статті 39 Федерального закону від 21 липня 1997 № 114-ФЗ «Про службу в митних органах Російської Федерації».

Неробочі святкові дні, що припадають на весь час відпочинку, в розрахунок не включають. Так сказано в статті 120 Трудового кодексу РФ.

Щорічні додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам, які трудяться в несприятливих умовах чи для того, щоб їх стимулювати. Категорії працівників, які мають право розраховувати на додаткові листи, перераховані в статті 116-119 Трудового кодексу РФ. Як правило, додаткову відпустку надають співробітнику разом з основним.

Зверніть увагу: організація може самостійно надавати своїм співробітникам додаткові оплачувані відпустки - понад встановлені законодавством. А порядок і тривалість додаткової відпустки адміністрація підприємства повинна зафіксувати в трудовому або в колективному договорі або в наказі по фірмі. У статті 116 Трудового кодексу РФ сказано, що приймається таке рішення з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації.

Відповідно до статті 139 Кодексу законів про працю РФ відпускні та компенсації за невикористану відпустку розраховуються виходячи із середнього заробітку працівника за останні 12 календарних місяців.

Середній заробіток визначають так. Складають зарплату за останні дванадцять календарних місяців. А результат ділять на 12 і на середньомісячне число календарних днів - 29,4. Таким чином, отримують середньоденний заробіток. Для розрахунку відпускних цю величину множать на число днів відпустки.

ПРИКЛАДЗ 4 вересня 2007 року співробітники надано чергову відпустку на 28 календарних днів.Таким чином, розрахунковий період - з 1 вересня 2006 року по 31 серпня 2007 року.Передпілля жим, що весь період був відпрацьований повністю.За цей час співробітнику нарахована заробітна пла та, що дорівнює 78 664 руб.

Середньоденний заробіток працівника склав: 78664 руб.: 12 міс. : 29,4 дн. = 222,97 руб.А відпускні такі: 222,97 руб. Х 28 дн. = 6243,16 руб.

Середній денний заробіток для оплати відпусток, що надаються в робочих днях, а також для виплати компенсацій за невикористані відпустки визначається шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати на кількість робочих днів за календарем шестиденному робочому тижні.

ПРИКЛАД Працівниця фармакологічного підприємства, яка працює з 2001 року, з 6 лютого до кінця травня 2006 виготовляла сухі концентрати з лікарських трав.А потім її перевели до цеху, де виробляють трав'яні настоянки і краплі. 4 листопада співробітниця взяла відпустку - 28 календарних днів.Разом з основною відпусткою їй належить додатковий.

Ті, хто виготовляє сухі концентрати з трав, що мають право на додаткову відпустку - 6 ра бочих днів на рік, а працівники, які виробляють настоянки і краплі, - 12 робочих днів на рік.

Тривалість додаткової відпустки співробітниці в робочих днях за роботу в цеху, де з готавліваются концентрати:

БДН.: 12 міс. х 4 міс. = 2 дн.

А за час, який співробітниця працювала у цеху з виготовлення настоянок і крапель, їй причи шається додаткову відпустку:

12 дн.: 12 міс. ХЗмее. = 3 дн.

Таким чином, працівниці додатково покладається 5 робочих днів (2 + 3).Загальна тривалість її відпустки становить 28 календарних та 5 робочих днів.Розрахунковий період - з 1 листопада 2005 року по 31 жовтня 2006 відпрацьований повністю.У цьому періоді 249 робочих днів.А зарабо тала співробітниця за цей час 59 595 руб.

Розрахуємо відпускні за основну відпустку.Середній заробіток складе 168,92 руб. (59 595 руб.:: 12 міс.: 29,4).А відпускні 4729,76 руб. (168,92 руб. Х 28 дн.).

Тепер визначимо, скільки потрібно заплатити за додаткову відпустку - 1196,69 руб. (59595 руб.:: 249 дн. Х 5 дн.).Тобто всього співробітниці треба заплатити 5899,45 руб.(4729,76 + 1169,69).

Середній заробіток при розрахунку відпускних визначається відповідно до Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати. Нагадаємо, що воно затверджено постановою Уряду РФ від 11 квітня 2003 № 213. Розрахунковим періодом, як ми сказали вище, є 12 календарних місяців, що передували місяцю, в якому працівник пішов у відпустку.

Відповідно до пункту 12 Положення при визначенні середнього денного заробітку з розрахункового періоду виключаються святкові неробочі дні.

Відповідно до пункту 4 Положення про середню зарплату, при обчисленні середнього заробітку з розрахункового періоду виключається час, а також нараховані за цей час суми, коли співробітник:

- Отримував середній заробіток відповідно до законодавства Російської Федерації;

- Отримував допомогу з тимчасової непрацездатності або допомога по вагітності та пологах;

- Не працював у зв'язку з простоєм з вини роботодавця або з причин, що не залежать від роботодавця і працівника;

- Не брав участь у страйку, але у зв'язку з цією страйком не мав можливості виконувати свою роботу;

- Брав додаткові оплачувані вихідні дні для догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами з дитинства;

- Звільняються в інших випадках від роботи з повним або частковим збереженням заробітної плати або без оплати відповідно до законодавства Російської Федерації;

- Брав дні відпочинку (відгули) у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовим методом організації робіт і в інших випадках відповідно до законодавства Російської Федерації.

Якщо працівник відпрацював розрахунковий період не повністю, то спочатку середньомісячне число календарних днів (29,4) множать на кількість повністю відпрацьованих місяців.

Далі до отриманого результату додають кількість календарних днів у тих місцях, які відпрацьовані не повністю. Як розрахувати такі календарні дні? Відповідь дан в пунктах 9 і 10 Положення про середню зарплату. Для цього число фактично відпрацьованих днів потрібно помножити на відповідний коефіцієнт. Причому коефіцієнт залежить від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві. Так, якщо там 5-денний робочий тиждень, то застосовується коефіцієнт 1,4. При 6-денному робочому тижні застосовується коефіцієнт ^.

Якщо за розрахунковий період працівник не мав фактично нарахованої заробітної плати або фактично відпрацьованих днів, або цей період складався з часу, виключаються з розрахункового періоду відповідно до пункту 4 Положення про середню зарплату, то середній заробіток вважають виходячи із заробітної плати, нарахованої за попередній розрахунковий період.

Якщо працівник за розрахунковий період і до розрахункового періоду не мав фактично нарахованої заробітної плати або фактично відпрацьованих днів, середній заробіток визначається виходячи з зарплати, нарахованої за фактично відпрацьовані працівником дні в місяці, коли він пішов у відпустку.

У пункті 7 статті 255 Податкового кодексу РФ сказано, що відпускні ставляться до витрат на оплату праці. Вони зменшують оподатковуваний дохід організації. Причому це відноситься до оплати як основних відпусток, так і додаткових.

Однак щодо додаткової відпустки потрібно зробити застереження. Якщо такі відпустки передбачені колективними договорами, то гроші, сплачені за ці дні, будуть враховуватися при оподаткування прибутку як витрати на оплату праці. З цим згодні і фахівці Мінфіну Росії (див., наприклад, лист від 27 лютого 2006 № 03-03-04/1/143).

Момент включення відпускних до витрат залежить від того, яким методом організація визначає доходи і витрати. Якщо використовується метод нарахування, то витрати визнаються в тому звітному періоді, до якого вони відносяться, незалежно від часу фактичної виплати грошових коштів.

Якщо відпустка потрапляє на різні місяці, то відпускні будуть включатися у витрати цих місяців в тій частці, яка на них доводиться. Наприклад, якщо відпускні розраховані для цілей бухгалтерського обліку і виплачені у жовтні, а відпустка повністю наданий у листопаді, то відпускні включаються у витрати листопада. Якщо частина відпустки припадає на листопад, а частина - на грудень, то сума відпускних, яка відноситься до листопада, включається до витрат листопада, а частина відпускних, що припадає на дні відпустки, що потрапляють на грудень, включається до витрат грудня. Так сказано в листі УМНС Росії по м. Москві від 27 січня 2004 № 26-12/05495.

Якщо платник податків використовує касовий метод, то відпускні включаються до складу витрат, що приймаються при визначенні податкової бази, у момент фактичної виплати грошових коштів.

Резерв на оплату відпусток і винагород можна створювати і в податковому обліку. У статті 324,1 Податкового кодексу РФ сказано, що в обліковій політиці організація повинна зафіксувати спосіб резервування, граничну суму відрахувань і щомісячний відсоток відрахувань. Ці показники визначають у кошторисі.

Спочатку розраховують щомісячний відсоток відрахувань. Його знаходять діленням передбачуваної суми відпускних (з обліком ЕСН) на очікуваний фонд оплати праці. А щомісячні відрахування визначають так: зарплату поточного місяця (з обліком ЕСН) множать на процент щомісячних відрахувань.

Якщо наприкінці року резерв не використаний, виникає питання: чи можна його перенести на наступний рік? З одного боку, у пункті 3 статті 324,1 сказано: «... Недоіспользованние суми резерву підлягають обов'язковому включенню до складу податкової бази поточного податкового періоду ». З іншого боку, у пункті 5 цієї ж статті говориться, що залишки враховуються у складі податкових позареалізаційних доходів, лише якщо організація вважає недоцільним формувати резерв на наступний рік. В наявності протиріччя. Однак Мінфін Росії в листі від 12 квітня 2004 № 04-02-05/1/26 роз'яснив, що невикористану в поточному році резерв можна перенести на наступний період.

Єдина умова: підприємство має передбачити створення нового резерву в обліковій політиці на наступний рік. З думкою співробітників фінансового відомства згодні і податківці. Так УМНС Росії по Московській області висловило аналогічну точку зору в листі від 6 квітня 2004 № 04-27/06365.

Компенсація за невикористану відпустку

Компенсація за невикористану відпустку виплачується не тільки при звільненні працівника, а й у тому випадку, якщо працює співробітник вирішив замінити частину відпустки грішми.

Компенсація при звільненні

Якщо працівник звільняється, не відгулявши свій основний або додаткову відпустку повністю, в останній день роботи йому треба виплатити компенсацію. Відзначимо, що це стосується і людей, які працюють за сумісництвом. Компенсацію за невикористану відпустку розраховують так само, як і відпускні, тобто виходячи із середнього заробітку працівника (ст. 139 Трудового кодексу РФ).

А як визначити кількість календарних днів відпустки, за які необхідно заплатити компенсацію? Відповідно до статті 423 Трудового кодексу РФ слід керуватися Правилами про чергові і додаткові відпустки (затверджені НКТ СРСР 30 квітня 1930). У пункті 28 цього документа сказано, що якщо співробітник відпрацював в організації не менше 11 мiсяцiв, то йому покладена повна компенсація - за 28 календарних днів. В інших випадках виплачується компенсація пропорційна. При цьому на кожний повний місяць роботи припадає 2,33 календарних дня відпустки (28 дн.: 12 міс).

Розрахунок середнього заробітку для оплати компенсацій за невикористану відпустку аналогічний тому, який застосовується при визначенні розміру відпускних.

Компенсації за невикористану відпустку при звільненні, які виплачені відповідно до трудового законодавства, включаються до складу витрат на оплату праці (п. 8 ст. 255 Податкового кодексу РФ). Значить, такі витрати можна виключити з оподатковуваних доходів організації при розрахунку податку на прибуток.

Момент, коли компенсацію можна врахувати для оподаткування, залежить від методу, яким вважають доходи і витрати. Якщо застосовується метод нарахувань, то компенсація списується на витрати в тому місяці, в якому вона нарахована. Ну а при касовому методі суму компенсації включають до витрат того періоду, в якому працівникові видані гроші.

Заміна відпустки грошима

Згідно зі статтею 126 Трудового кодексу РФ за письмовою заявою працівникові можна виплачувати компенсації тільки за додаткові дні відпустки, покладені працівникові понад 28 календарних. Тобто додаткові оплачувані відпустки замінювати компенсацією можна, а просто накопичилися за попередні місяці або роки роботи дні невикористаної відпустки - не можна. Все, кому належиться відпустка не більше 28 календарних днів на рік, зможуть отримати компенсацію за невикористану відпустку тільки при звільненні

Додамо, що якщо відпустка працівникові не надається протягом двох років підряд, то це є порушенням трудового законодавства (ст. 124 Трудового кодексу РФ). У цьому випадку, якщо працівнику відмовляться виплатити компенсацію, він може звернутися до комісії по трудових спорах. Таку комісію з ініціативи працівників створюють в організації. Вона складається з рівної кількості представників працівників та адміністрації. Якщо такої комісії не створено, то працівник має право звернутися до суду. Індивідуальні трудові спори вирішують суди загальної юрисдикції (ст. 381 Трудового кодексу РФ).

Порядок розрахунку компенсації, яка виплачується замість частини відпустки, аналогічний тому, який застосовують, визначаючи розмір компенсації при звільненні.

ПРИКЛАДСпівробітник працює на підприємстві з 1 листопада 2004 року.Відпустка за робочий рік з 1 листопада бря 2004 з 31 жовтня 2005 року він відгуляв не повністю.Відпочивав він усього 20 днів.Потім у відповідності до затвердженого графіку він пішов у відпустку тільки в листопаді 2006 року.Співробітник подав заяву з проханням надати йому чергову відпустку терміном 28 календарних днів (робочий рік з 1 листопада 2005 року по 31 жовтня 2006 року).Крім того, написав на ім'я директора фірми заявлений ня з проханням виплатити йому грошову компенсацію за не повністю використаний відпустку в про Шломо робочому році.Всього 8 днів.

Однак співробітнику виплатять відпускні за 28 днів чергової відпустки.Компенсацію у цьому слу чаї йому нараховувати не будуть.Адже гроші платять лише за ту частину кожного з невикористаних відпустіть ков, що перевищують 28 днів.А таких днів у співробітника немає.Тому 8 днів невикористаної отпу ска йому треба буде відгуляти.

Компенсації за невикористану відпустку, які виплачені замість частини відпустки, також включають до складу витрат на сплату праці. Адже вони нараховуються згідно з трудовим законодавством. Як і у випадку зі звільненням, компенсації за самостійно встановлені організацією додаткові відпустки не враховують при розрахунку податку на прибуток.