Головна

Як формують вартість матеріально-виробничих запасів

Матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю (п. 5 ПБУ 5 / 01).

Фактична вартість МПЗ залежить від способу їх надходження до організації. Вони можуть бути отримані такими способами:

- Придбаний в іншої організацій або виготовлені за плату;

- Виготовлені самою організацією;

- Внесені в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал;

- Отримані безоплатно;

- Придбано за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами;

- Одержано як внесок організації-товариша за договором простого товариства та ін