Головна

Купівля-продаж товарів при наданні комерційного кредиту

Договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, що визначаються родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту (п. 1 ст. 823 ГК РФ).

Комерційний кредит являє собою спеціальну додаткову умову основного (возмездного) договору і не є самостійною угодою позикового типу (ст. 823 ГК РФ). Він може бути наданий як покупцем продавцеві - в вигляді авансу або попередньої оплати товарів, так і продавцем покупцеві - у вигляді відстрочення або розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (пункт 1 ст. 823 ГК РФ). У договорі, що містить умова про надання комерційного кредиту продавцем покупцеві, вказується вартість поставляються товарів (робіт, послуг) і визначається розмір відсотків за відстрочення їх оплати. При встановленні дати оплати враховуються вихідні дні.

До комерційного кредиту відповідно застосовуються правила глави 42 ЦК РФ «Позика і кредит», якщо інше не передбачено правилами про договір, з якого виникло відповідне зобов'язання, і не суперечить суті такого зобов'язання (п. 2 ст. 823 ГК РФ).

При продажу товарів на умовах комерційного кредиту, наданого в вигляді відстрочення та розстрочення оплати, виручка приймається до бухгалтерського обліку в повній сумі дебіторської заборгованості (п. 6.2 ПБУ 9 / 99).

При оплату придбаних матеріально-виробничих запасів і інших цінностей на умовах комерційного кредиту, що надається у вигляді відстрочки й розстрочки платежу, видатки приймаються до бухгалтерського обліку в повній сумі кредиторської заборгованості (п. 6.2 ПБУ 10/99).

Договором може бути передбачена сплата відсотків на суму, що відповідає ціні товару, починаючи з дня передачі товару продавцем (абзац 2 п. 4 ст. 488 ГК РФ).

Моментом погашення комерційного кредиту визнається момент виконання угоди, що містить умова про надання комерційного кредиту або у строк, визначений відповідно до статті 314 ГК РФ (п. 1 ст. 488 і п 1. Ст. 489 ГК РФ). Даний договір вважається виконаним в момент надходження виторгу, збільшеної на суму відсотків по кредиту. Вся сума відсотків, отриманих за комерційним кредитом і врахованих у складі виручки від продажу, підлягає оподаткуванню ПДВ (ст. 40 і подп. 2 п. 1 ст. 162 НКРФ).

У бухгалтерському обліку відсотки по комерційному кредиту відображаються наступними записами:

1. У організації-продавця (постачальника):

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Нарахована сума відсотків по комерційному кредиту з ПДВ за відстрочення та розстрочення платежу за
договором купівлі-продажу, який містить умову про комерційний кредит;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість»

КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- Відображено заборгованість бюджету по ПДВ з відсотків за комерційним кредитом;

2. У організації-покупця:

ДЕБЕТ 44 «Витрати на продаж» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено заборгованість перед постачальником в частині відсотків за комерційним кредитом без ПДВ; ДЕБЕТ 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кре діторамі"

- Врахований (нарахований) ПДВ, що відноситься до відсотків по комерційному кредиту;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19 «Податок на до додану вартість по придбаних цінностей»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по прийнятих до обліку витрат, пов'язаних з наданням відстрочки і розстрочки платежу за придбані матеріально-виробничі запаси та інші цінності на умовах комерційного кредиту.

ПРИКЛАД Організація реалізувала покупцеві товар договірної вартістю 118 000 руб., В тому числі ПДВ 18 000 руб. На умовах комерційного кредиту з відстроченням платежу терміном 30 днів, рахуючи з дня, наступного за датою реалізації.За умовами договору за кожні 10 днів нараховується плата за відстрочку у сумі 5% договірної вартості товару.

Виручка надійшла від покупця в сумі і у строки, визначені відповідно до умов комерційного кредиту.

У бухгалтерському обліку організації-продавця робляться такі записи:

а) в момент передачі (відвантаження) товарів:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг» - 118 000 руб. - Відображено виторг від реалізації товару згідно товарної накладної; ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на

додану вартість »

- 18 000 руб. - Нараховано ПДВ при реалізації товару відповідно до рахунку-фактурі;

б) при відбитті комерційного кредиту:
ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 17700 руб. (118 000 руб. Х 5 х 3%) - скоригована виторг на суму плати за надані
ленний комерційний кредит відповідно до бухгалтерської довідці-розрахунку;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 2700 руб. (17 700 руб. Х 18/118) - донараховано ПДВ на суму збільшення доходу від реалізації
товару відповідно до рахунку-фактурі;

в) в момент надходження грошових коштів:
ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

- 135 700 руб. (118 000 + 17700) - відбита оплата товару.