Головна

Купівля-продаж товарів за заявками-замовленнях

Бухгалтерський облік замовлень на товари повинен забезпечувати облік замовлень покупців на товари, реєстрацію операцій з поставки товарів на склади організації, з продажу товарів, а також по їх переміщенню, резервування та передпродажної підготовки.

Існують різні схеми виконання замовлення на покупця - отгрузка товару з вільного складського залишку та його попереднє резервування на складі з наступним відвантаженням.

В організації повинен бути передбачений контроль за оплатою та виконанням замовлень, а також моніторинг цін постачальників, управління складськими запасами і оформлення замовлень підрозділів. Резервування товарів здійснюється незалежно від його місцезнаходження - на складі (ах) або у торговельному залі. Зарезервований товар не підлягає реалізації до моменту його разрезервірованія.

Для оформлення резервування товарів за заявками покупців застосовується заявка-замовлення товарів покупцем. Резервування здійснюється з урахуванням наявності товарів і потреби в них. У заявці-замовленні зазначається:

відомості про покупця (найменування, адреса, номер телефону тощо);

реквізити розрахункового документа, пред'явленого покупцеві (найменування, номер, дата складання і т. п.);

термін оплати (відвантаження) замовлених (зарезервованих) покупцеві товарів;

сума авансу (передоплати), якщо вона перерахована покупцем під поставку замовлених ним товарів;

найменування замовленого (зарезервованого) товару, його характеристику (вид, сорт, група, артикул тощо) і одиниця виміру;

кількість (обсяг) товару виходячи з прийнятих одиниць виміру, замовлене (зарезервоване) покупцем та ін

Заявка-замовлення товарів покупцем складається і підписується працівником бухгалтерії або уповноваженим на це особою.

Чи є підставою для складання заявки (ок) постачальнику (ам) по товарах, замовленим покупцями, але тимчасово відсутнім на складі (ах).

Реєстрація заявок-замовлень товарів покупцями, а також їх виконання проводиться в спеціалізованому журналі. У цьому журналі зазначаються:

номер, дата складання та термін виконання заявки-замовлення;

відомості про працівника організацію (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, табельний номер і т. п.), відповідальному за виконання замовлення на;

відомості про покупця і підстава для відвантаження;

номер, дата документа (товарного чека, накладної), що підтверджує виконання замовлення, або відмітка про його анулювання та ін

Журнал ведеться в одному примірнику працівником бухгалтерії або уповноваженим на це особою.

Реєстрація заявок-замовлень у журналі здійснюється в хронологічному порядку в міру їх оформлення покупцям.

За допомогою журналу працівники організації можуть оперативно отримувати інформацію про реалізовані (доставлених) товари, а також про ті товари, реалізація (доставка) яких заплановано.

Для оформлення товарів за резервування заявками структурних підрозділів організації застосовується заявка-замовлення на внутрішнє споживання товарів. У цій заявці як «покупця» вказується структурний підрозділ-замовник товарів, подальше оформлення та реєстрація замовлення провадиться в порядку, аналогічному оформлення заявки-замовлення товарів покупцем.

Для оформлення замовлення товарів постачальнику по заявках покупців застосовується заявка-замовлення товарів постачальнику. Документ дозволяє збільшити обсяг вільного складського залишку за рахунок майбутніх надходжень по замовленнях постачальникам. У заявці-замовленні зазначається:

відомості про постачальника (найменування, адреса, номер телефону тощо);

реквізити розрахункового документа, отриманого від постачальника (найменування, номер, дата складання тощо);

термін оплати (відвантаження) замовлених постачальнику товарів;

сума авансу (передоплати), якщо вона перерахована постачальнику під поставку замовлених йому товарів;

найменування замовленого товару, його характеристику (вид, сорт, група, артикул і т. п.) і одиниця виміру;

кількість (обсяг) товару виходячи з прийнятих одиниць виміру, замовлене постачальнику і ін

Заявка-замовлення товарів постачальнику складається і підписується працівником бухгалтерії або уповноваженим на це особою.

Чи є підставою для закупівлі товарів, замовлених покупцями, але тимчасово відсутніх на складі (ах).

Реєстрація заявок-замовлень товарів постачальникам, а також їх виконання проводиться в спеціалізованому журналі. У цьому журналі зазначаються:

номер, дата складання та термін виконання заявки-замовлення;

відомості про працівника організації (посада, прізвище, ім'я, по-батькові, табельний номер і т. п.), відповідальному за виконання замовлення;

відомості про постачальника і підстава для відвантаження;

номер, дата документа (акта, накладної), що підтверджує виконання замовлення або відмітка про його анулювання та ін

Журнал ведеться у одному екземплярі працівником бухгалтерії або уповноваженим на це особою.

Реєстрація заявок-замовлень у журналі здійснюється в хронологічному порядку в міру їх оформлення постачальникам.

За допомогою журналу працівники організації можуть оперативно отримувати інформацію про придбані (доставлених) товари, а також про ті товари, купівля (доставка) яких запланована.

Облік товарів по заявках-замовленнях дозволяє оптимізувати товарні запаси на складі (ки) та уникати зберігання товарів понад кількості, необхідного для їх реалізації.