Головна

Надходження товару, не зазначеного постачальником (невідфактурованих поставки)

Якщо продавець передав покупцю товар у кількості, що перевищує зазначену в договорі купівлі-продажу, покупець зобов'язаний повідомити про це продавця відповідно до порядку, передбаченого пунктом 1 статті 483 ГК РФ. Якщо в розумний строк після отримання повідомлення від покупця продавець не розпорядиться відповідної частиною товару, покупець має право прийняти весь товар за ціною, встановленою договором, якщо інша ціна не визначена угодою сторін (п. 2 і 3 ст. 466 ГК РФ).

Невідфактурованих поставками вважаються матеріальні запаси, що надійшли в організацію, на які відсутні розрахункові документи (рахунок, платіжне вимога або інші документи, прийняті для розрахунків з постачальником) (п. 36 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів, затверджених наказом Мінфіну Росії від 28 грудня 2001 № 119н).

До невідфактурованих постачання не відносяться надійшли, але не оплачені матеріальні запаси, на які є розрахункові документи.

Такі матеріальні запаси приймаються і оприбутковуються організацією в загальновстановленому порядку з віднесенням заборгованості з їх оплати на рахунки розрахунків.

Невідфактурованих поставки (на товарно-матеріальні цінності немає розрахункових документів - рахунків, платіжних вимог та ін) припадає зі складанням акта про приймання товарів - форма № ТОРГ-4, і відбиваються в обліку за обліковими цінами, які можуть бути визначені виходячи з цін, зазначених у договорі або ринкової ціни товарів. Якщо в якості облікових цін використовується фактична собівартість, то невідфактурованих поставки відображаються в обліку за ринковими цінами. Після отримання розрахункових документів облікова ціна невідфактурованих поставки коригується з урахуванням надійшли розрахункових документів. Одночасно уточнюються розрахунки з постачальником (п. 39, 40 Методичних вказівок).

Якщо розрахункові документи надійшли в наступному році після надання річний бухгалтерської звітності, ця коригування проводиться за рахунок прибутку (збитку) минулих років, виявленого у звітному році.

Акт про приймання товарів (форма № ТОРГ-4) складається не менш як у двох примірниках. Оприбуткування невідфактурованих поставок здійснюється на підставі першого примірника зазначеного акту. Другий примірник акта направляється постачальнику.

Організація вживає заходів зі встановлення постачальника (якщо він невідомий) і отримання від нього розрахункових документів (п. 38 Методичних вказівок).

Якщо розрахункові документи на невідфактурованих поставки отримані в тому ж місяці або в наступному місяці до складання у бухгалтерії відповідних регістрів по приходу товарних запасів, вони враховуються у загальновстановленому в даній організації порядку.

Якщо в надійшли розрахункових документах фактична ціна товарів виявиться вище їх ціни, зазначеної в договорі з постачальником, то різниця між цією ціною і фактичною ціною товарів, а також сума ПДВ, що відноситься до цієї різниці, донараховується.

Якщо в надійшли розрахункових документах фактична ціна товарів виявиться нижче їх ціни, зазначеної в договорі із постачальником, то різниця між цією ціною і фактичною ціною товарів, а також сума ПДВ, що відноситься до цієї різниці, сторнується.

ПРИКЛАДУ звітному місяці до організації оптової торгівлі надійшов за договором поставки товар «А» без розрахункових документів постачальника.Товар «А» прийнято до обліку за ціною, вказаною в договорі, в сумі 23 600 руб., В тому числі ПДВ 18% - 3600 руб.

В наступному місяці на прийнятий до обліку товар «А» надійшли розрахункові документи постачальника на суму 27 140 руб., В тому числі ПДВ 18% - 4140 руб.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) у звітному місяці:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

-20000 Руб. (23 600 - 3600) - відбита вартість товару «А», зазначена в договорі поставки без ПДВ; ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 3600 руб. - Нараховано ПДВ із вартості поступив товару «А»;

б) у наступному місяці після надходження розрахункових документів:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 3000 руб. (27 140 - 4140 - 20 000) - збільшена облікова вартість товару «А» на різницю між фактичною ціною без ПДВ і ціною, за якою товар був прийнятий до обліку;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасів» Кредит 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 540 руб. (4140 - 3600) - донараховано ПДВ на різницю між фактичною та облікової ціною то вару «А».

Приймання (оприбуткування) фактично отриманого товару, що поступив без рахунку постачальника, а також у випадках, коли документи постачальника мають різну конструктивне виконання, відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 91 - 1 "Інші доходи"

- Оприбутковано фактично одержаний товар по ринкових цінах, що надійшов без рахунку постачальника, а також у випадках, коли документи постачальника мають різне конструктивне виконання з від
раженіем його в якості інших доходів організації.

Якщо товари оприбутковуються за ринковими цінами, то коректування невідфактурованих поставки товарів після отримання розрахункових документів здійснюється наступними бухгалтерськими записами:

1. У разі перевищення фактичної вартості товарів над їх облікової вартістю: ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 91 - 1 «Інші доходи»

- Збільшено фактична (купівельна) вартість товарів, отриманих за невідфактурованих поставку з урахуванням надійшли розрахункових документів, за рахунок інших доходів організації;

2. У випадку перевищення облікової вартості товарів над їх фактичною вартістю: ДЕБЕТ 91 - 2 "Інші витрати» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Зменшено фактична (купівельна) вартість товарів, отриманих за невідфактурованих постачання з урахуванням надійшли розрахункових документів, що за рахунок інших видатків організації.

Якщо товари оприбутковуються по ринковим цінам, то коректування невідфактурованих поставки товарів після отримання розрахункових документів у наступному році після подання річної бухгалтерської звітності здійснюється наступними бухгалтерськими записами:

1. У разі перевищення фактичної вартості товарів над їх облікової вартістю:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи"

- Збільшена фактична (покупна) вартості товарів, отриманих за невідфактурованих постачання з урахуванням надійшли розрахункових документів, за рахунок прибутку минулих років, виявленого у звітному році;

2. У випадку перевищення облікової вартості товарів над їх фактичною вартістю:

ДЕБЕТ 91 - 2 "Інші витрати» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Зменшено фактична (купівельна) вартість товарів, отриманих за невідфактурованих постачання з урахуванням надійшли розрахункових документів, за рахунок збитку минулих років, виявленого у звітному році.

ПРИКЛАД Організація отримала в грудні минулого звітного року ЮОедініц товару «А» безрас парних документів.Організацією була встановлена облікова ціна 500 руб. За одиницю товару «А».Зі гласно розрахункових документів постачальника, що надійшли у звітному році, постачальником встановлена купівельна ціна 600 руб. За одиницю товару «А».

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) в момент приймання товару «А»:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- 50 000 руб. (500 руб. Х 100 одиниць) - оприбутковано товар «А» за обліковою ціною;

б) у момент коригування облікової ціни товару «А» до представлення річної бухгалтерської від парності:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- 10 000 руб. [(600 руб. - 500 руб.) Х 100 одиниць] - скоригована облікова ціна за рахунок інших доходів організації;

в) у момент коригування облікової ціни товару «А» після надання річної бухгалтерської звітності:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- 10 000 руб. [(600 руб. - 500 руб.) Х 100 одиниць] - скоригована облікова ціна за рахунок при були минулих років, виявленого у звітному році.

Запаси (товари), що відносяться до безхазяйне речам, які є швидко псуються або витрати зі зберігання яких незрівнянно великі в порівнянні з їх вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку організації-одержувача безхазяйне запасів на його розсуд в порядку їх використання на внутрішні потреби організації або в порядку їх реалізації (продажу).

ПРИКЛАД До організації оптової торгівлі помилково надійшла партія делікатного товару «А» з ПДВ 18%, ринкова вартість якого склала 118 000 руб.Організація прийняла рішення реалізувати даний товар за продажною вартості 125 000 руб.Витрати зі зберігання і продажу пар критті товару «А» склали 10 000 руб.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) в момент приймання товару «А»:

ДЕБЕТ 41 - 1 "Товари на складах» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- 118 000 руб. - Оприбутковано товар «А» за ринковою вартістю;

б) у момент продажу товару «А»:

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах» - 118 000 руб. - Списана ринкова вартість реалізованої партії товару «А»; ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість »

- 18000 руб. (118000 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ із ринкової вартості реалізованої критті пар товару «А»;

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи"

- 125 000 руб. - Відображено заборгованість за покупцем товару «А»;

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 44-1 «витратиш ки поводження»

- 10 000 руб. - Списані витрати зі зберігання та реалізації партії товару «А»;

в) у момент погашення заборгованості перед постачальником:

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- 108 000 руб. (118 000 - 10 000) - перерахована постачальнику ринкова вартість партії товару «А» за вирахуванням витрат на зберігання і продаж.

ПРИКЛАДДо організації оптової торгівлі помилково надійшла партія делікатного товару «А» з ПДВ 18%, ринкова вартість якого склала 118 000 руб.Організація прийняла рішення використовувати даний товар на внутрішні потреби.Витрати, пов'язані з прийманням (оприбуткуванням) партії товару «А», склали 8000 руб.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) в момент приймання товару «А»:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кре діторамі»

-118 000 руб. - Оприбутковано товар «А» за ринковою вартістю;

б) в момент списання (витрат) товару «А»:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах» - 118 000 руб. - Передано партія товару «А» на внутрішні потреби організації; ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 44-1 «витратиш ки поводження »

- 8000 руб. - Списано витрати, пов'язані з оприбуткуванням і зберіганням партії товару «А»;

в) у момент погашення заборгованості перед постачальником:

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

-110 000 руб. (118 000 - 8000) - перерахована постачальнику ринкова вартість партії товару «А» за вирахуванням витрат на розвантаження та зберігання.