Головна

Організація місць їх зберігання товарів

Організація складського обліку товарів залежить від обраного підприємством торгівлі способу зберігання товарів: партіонного, партійний-сортового, сортового або за найменуваннями.

Партійний При способі зберігання кожна надходить на склад (и) партія товарів зберігається окремо від раніше надійшли партій товарів.

При сортовому способі зберігання кожен що надійшов на склад (и) товар приєднується до вже наявних товарах того ж гатунку або найменування.

Під нормою розуміється запасів кількість товару, яку завжди повинен розміщуватися на складі (місце зберігання) для забезпечення безперебійного процесу його реалізації. Норми запасів (ліміти товарів) встановлюються організаціями самостійно і затверджуються наказом (розпорядженням) керівника організації (або уповноваженою ним особою).

Ліміт може встановлюватися:

- На товарів групу. Норми запасів у всіх номенклатурних одиниць товарів, що входять до групи товарів, однакові;

- На підгрупи товарів. Норми запасів у номенклатурних одиниць всіх товарів, що входять до підгрупи товарів, однакові;

- На кожну номенклатурну одиницю товару.
Для зберігання товарів в організаціях створюються:

- Центральні (спеціалізовані) склади, що знаходяться у веденні керівника організації або служби (відділу) постачання і збуту. Для зберігання матеріалів створюються, як правило, окремі склади;

- Склади (місця зберігання) в інших підрозділах і філіях організації.

Чи не повинно допускатися створення зайвих проміжних складів (місць зберігання), а також надмірне переміщення товарів з одних складів (місць зберігання) в інші.

Кожному складу наказом по організації присвоюється постійний номер, який вказується на всіх документах, що відносяться до операцій даного складу. Кожен склад (місце зберігання) організації є самостійною облікової одиницею.

Складське приміщення (місце зберігання) повинна забезпечувати нормативно встановлений режим зберігання товарів, який передбачає дотримання встановленої температури зберігання, вологості, освітлення і т.п. протягом терміну зберігання, передбаченого для товарів, щоб не допустити їх псування і втрату необхідних фізико-хімічних та інших властивостей.

Склади (місця зберігання) повинні бути забезпечені справними вагами, іншими необхідними вимірювальними приладами, мірної тарою та протипожежним обладнанням. Вимірювальні прилади повинні періодично перевірятися (переосвідетельствоваться) і здійснюватися їх клеймування.

Облік вимірювальних приладів і пристроїв, мірної тари, а також основних засобів, що знаходяться на складах (інших місцях зберігання) в експлуатації (тобто використовуються за прямим призначенням, а не на зберіганні), ведеться в тому ж порядку, що й облік відповідних цінностей в інших підрозділах організації.

Товари на складах (місцях зберігання) можна зберігати на стелажах, полках, осередках, в ящиках, контейнерах, мішках та іншій тарі і в штабелях. Для товарів відкритого зберігання обладнуються спеціально пристосовані майданчики.

Товари можуть розміщуватися за секціями складів (місць збереження), а всередині їх за окремими групами і типо-сорто-розмірами. Розміщення товарів повинна забезпечувати їх належне зберігання, швидке відшукання, відпустку і перевірку наявності.

До місця зберігання товарів може прикріплятися ярлик, а на осередках (ящиках) робляться написи (наприклад, на приклеєних листках паперу або бирках) із зазначенням найменування товару, його відмінних ознак (марка, артикул, розмір, сорт і т. П.), номенклатурного номера, одиниці виміру і ціни.

Організаціями торгівлі можуть і не застосовуватися склади, інші місця для зберігання товарів. При широкій номенклатурі товарів (наприклад, автомобільних запчастин) і, як наслідок, відсутність складських запасів по більшості позицій номенклатури, основним способом роботи є торгівля на замовлення.