Головна

Передача товарів для власних потреб

Передача товарів для власних потреб досить часто зустрічається господарська операція в практичній діяльності організацій.

Операції по передачі товарів (робіт, послуг) є об'єктом оподаткування ПДВ. Для виникнення об'єкта оподаткування необхідні виконання наступних умов (п. 1 ст. 146 НК РФ):

має місце факт передачі товарів у відокремлений (ті) структурну (і) підрозділ (я) організації, а не внутрішнього переміщення матеріально-виробничих запасів між структурними підрозділами організації;

вартість вказаних цінностей не повинна бути визнана як витрати для цілей оподаткування прибутку.

Переклад товарів в розряд матеріалів оформляється актом (наказом).

Даний акт (наказ) застосовується також і для обліку руху товарно-матеріальних цінностей усередині організації між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами. У цьому акті (наказі) зазначаються:

інформацію про відправника і одержувача цінностей;

найменування товару, переведеного в розряд матеріалу, його характеристику (вид, сорт, група, артикул і т. п.) і одиниця виміру;

відомості про номенклатурному номері товару до і після переведення його в розряд матеріалу, його кількість, облікової ціною за одиницю виміру та облікової вартості;

порядковий номер запису в картці обліку матеріалів форми № М-17 та ін

Заповнений документ підписується головним бухгалтером і матеріально відповідальними особами здавальника і одержувача. Акт (наказ) затверджується керівником організації або уповноваженим на це особою.

Документ служить здає підрозділу підставою для списання товарно-матеріальних цінностей, а приймає підрозділу для оприбуткування цінностей.

Переклад товарів в розряд матеріалів відображається такими бухгалтерськими проводками:

1. При обліку товарів за вартістю придбання:

ДЕБЕТ 10 «Матеріали» КРЕДИТ 41 - 1 «Товари на складах»

- Перенесена фактична (купівельна) вартість списаного товару в оприбутковані матеріали;

2. При обліку товарів по продажній вартості:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Списано (сторнування) торгова націнка по товарах, переведеним в розряд матеріалів, або де
робиться інший запис;

ДЕБЕТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка» КРЕДИТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Відображено торгова націнка по товарах, переведеним в розряд матеріалів;

ДЕБЕТ 10 «Матеріали» КРЕДИТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Списана фактична (купівельна) вартість товару, переведеного в розряд матеріалів.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкцією з його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н, витрати, пов'язані з внутрішнім споживанням товарно-матеріальних цінностей в організаціях, які здійснюють торговельну діяльність, ставляться на субрахунок 44-1 «Витрати обігу», що відкривається до рахунку 44 «Витрати на продаж».

Використання матеріалів на потреби організації торгівлі відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 10 «Матеріали»

- Списана фактична собівартість витрачених матеріалів на витрати організації торгівлі.

ПРИКЛАДОрганізація оптової торгівлі придбала 100 одиниць товару «А» з ПДВ 18% за ціною 118 руб. За одиницю.Товар «А» в кількості 10 одиниць був використаний організацією при прове деніі ремонтних робіт торгового залу.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) у момент оприбуткування товарів:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиком ками»

- 10 000 руб. (11 800 - 1800) - відбита покупна вартість товару «А» без ПДВ;
ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально -про
виробничій запасах »КРЕДИТ 60« Розрахунки з постачальниками та підрядниками »

- 1800 руб. - Нараховано ПДВ по придбаному товару «А»;
ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на

додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів »

- 1800 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбутковано товар «А»;

б) в момент переведення в розряд матеріалів:
ДЕБЕТ 10 «Матеріали» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 1000 руб. (100 руб. Х 10 одиниць) - списана облікова вартість частини товару «А», переданогодля
проведення ремонтних робіт торгового залу;

в) у момент використання матеріалів на потреби організації:
ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 10 «Матеріали»

- 1000 руб. (100 руб. Х 10 одиниць) - списана облікова вартість витраченого товару «А»на
витрати організації торгівлі.