Головна

Передача товарів в рахунок заробітної плати працівникам організації

Заробітна плата може бути виплачена працівнику як у грошовій, так і в натуральній (негрошовій) формі готовою продукцією, напівфабрикатами, товарами, матеріалами і т. п. (ст. 255 НК РФ).

При цьому слід враховувати, що заробітна плата в негрошовій формі може бути виплачена в розмірі, що не перевищує 20 відсотків від загальної суми заробітної плати (ст. 131 ТК РФ).

При виплати в натуральній формі необхідно визначити договірну вартість переданих цінностей з урахуванням положень статті 40 Н К РФ.

Ціна на продукцію, яку працівники отримують як заробітну плату, не повинна відхилятися (збільшуватися або зменшуватися) більш ніж на 20 відсотків від ціни на цю ж продукцію, що продається стороннім покупцям.

Оплата праці в натуральній формі зізнається доходом робітника, що враховується при визначенні бази оподаткування з податку на доходи фізичних осіб (п. 1 ст. 210 і подп. П 3. 2 ст. 211 НК РФ).

Оподатковуваний база при виплатах в натуральній формі визначається виходячи з ринкової (договірної) вартості переданих цінностей.

При визначенні податкової бази у вартість цінностей включається суму ПДВ і акцизів для підакцизних товарів (п. 1 ст. 211 НК РФ).

Суми податку на доходи фізичних осіб, обчисленого з оплати праці в натуральній формі, утримуються працедавцем - податковим агентом тільки за рахунок грошових коштів, що виплачуються працівникам. У цьому випадку податок може бути утриманий з будь-яких інших доходів працівники, які він отримує в організації.

Оплата працi в натуральній формі обкладається єдиним соціальним податком та внесками на обов'язкове пенсійне страхування крім випадків, передбачених пунктом 1 статті 238 НК РФ.

Оподатковуваний база при виплатах в натуральній формі визначається виходячи з ринкової (договірної) вартості переданих цінностей.

При визначенні податкової бази у вартість цінностей включається сума ПДВ і акцизів для підакцизних товарів (п. 4 ст. 237 НК РФ).

На суму оплати праці в натуральній формі нараховуються страхові внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Виплата заробітної плати в натуральній формі проводиться на підставі розрахункових (платіжних, розрахунок-але-платіжних) відомостей (форми № Т-49, № Т-51 і № Т-53).

При застосуванні розрахунково-платіжної відомості форми Т-49 інші розрахункові та платіжні документи не складаються. Платіжні відомості з вироблених виплат працівникам організації реєструються в журналі реєстрації платіжних відомостей (форма № Т-53а).

У бухгалтерському обліку при відбитті передачі товарів в рахунок заробітної плати працівнику організації робляться такі записи:

1. При нарахуванні працівнику заборгованості з оплати товарів переданих йому:

ДЕБЕТ 76-5 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Ви ручка»

- Відображено (нарахована) продажна вартість переданих (реалізованих) товарів з урахуванням всіх на
логів у складі виторгу від продажів;

2. При нарахуванні ПДВ:

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на до додану вартість»

- Нараховано заборгованість бюджету з ПДВ з обороту з реалізації товарів;

3. При списанні переданих товарів, якщо їх облік ведеться за вартістю придбання:

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість переданих (реалізованих) товарів, за якими була
визнана виручку, що на собівартість продажів;

4. Списання При переданих товарів, якщо їх облік ведеться за продажної вартості:

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Списано продажна вартість реалізованих товарів, за якими була визнана виручка, на собівартість продажів;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка по реалізованих (проданим) товарах з собівартості продажів;

5. При погашенні (взаємозалік) заборгованостей:

ДЕБЕТ 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» КРЕДИТ 76-5 «Інші розрахунки з раз нимі дебіторами та кредиторами»

- Виконано залік розрахунків з працівником організації за переданими товарах та розрахунків з оплати праці.

ПРИКЛАДСума до видачі працівнику організації склала 10 000 руб.По погодженням з робіт ніком в рахунок заробітної плати йому переданий товар «А» у кількості 2 одиниць.Продажна ціна єдині ци товару «А» з ПДВ 18% склала 590 руб.Обліковий ціна одиниці товару «А» склала 300 руб.Інша частина заробітної плати виплачена працівнику грошовими коштами.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

ДЕБЕТ 76-5 "Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 1180 руб. (590 руб. Х одиниці 2) - відбита вартість продажу товару «А»;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 180 руб. (1180 руб. Х 18/118) - нарахований ПДВ з обороту з реалізації товару «А»; ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 600 руб. (300 руб. 2 Х одиниці) - списана облікова вартість реалізованого товару «А»; ДЕБЕТ 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» КРЕДИТ 76-5 "Інші розрахунки з

різними дебіторами та кредиторами »

- 1180 руб. - Відображено виплата працівникові організації заробітної плати негрошовими средст вами - товаром «А»;

ДЕБЕТ 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» КРЕДИТ 50 «Каса»

- 8820 руб. (10 000 - 1180) - залишок заборгованості працівнику організації з оплати праці з гасіння грошовими коштами.