Головна

Первинні документи з обліку товарів

Всі операції по руху (надходження, переміщення, витрачання) товарних запасів повинні оформлятися первинними обліковими документами.

Уніфіковані форми первинної облікової документації по обліку торговельних операцій затверджені наказом Мінстату України від 25 грудня 1998 № 132.

Форми первинних документів для оформлення господарських операцій, по яких не передбачені уніфіковані й галузеві форми, розробляються і затверджуються організаціями самостійно. Під час розробки та затвердження зазначених форм враховується специфіка діяльності цих організацій і вимоги, передбачені п. 2 ст. 9 Федерального закону від 21 листопада 1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік», що пред'являються до первинної облікової документації.

Первинні документи по приходу (вступу) товарів.Для обліку приходу (надходження) товарів застосовуються, зокрема, наступні документи:

- Доручення (форми № М-2 і № М-2а). Складається для оформлення особи права виступати як довірена особа організації при отриманні матеріальних цінностей, що відпускаються постачальником за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою. Форма № М-2а застосовується в організаціях, у яких отримання матеріальних цінностей за дорученням носить масовий характер. Видача довіреностей за формою № М-2а реєструється в заздалегідь пронумерованому і прошнурованому журналі обліку виданих довіреностей. Типові міжгалузеві форми № М-2 і № М-2а затверджені наказом Мінстату України від 30 жовтня 1997 № 71а;

- Акт за формою № ТОРГ-1. Складається при оформленні приймання товарів за якістю, кількістю, масою і комплектності відповідно до правил приймання товарів та умовами договору (контракту);

- Акт за формою № ТОРГ-2. Складається при оформленні примикає вітчизняних товарно-матеріальних цінностей, що мають кількісні та якісні розбіжності в порівнянні з даними супровідних документів постачальника. Акт є юридичною підставою для пред'явлення претензії постачальнику, відправнику;

- Акт за формою № ТОРГ-3. Складається при оформленні приймання імпортних товарно-матеріальних цінностей, що мають кількісні та якісні розбіжності в порівнянні з даними супровідних документів постачальника. Акт є юридичною підставою для пред'явлення претензії постачальнику, відправнику;

- Акт за формою № ТОРГ-4. Складається при оформленні прийому та оприбуткування фактично отриманого товару, що поступив без рахунку постачальника, а також у випадках, коли документи постачальника мають різну конструктивне виконання;

- Акт за формою № ТОРГ-5. Складається при оформленні прийому та оприбуткування тари, не зазначеної у рахунку постачальника, а також для оформлення прийому та оприбуткування пакувальних матеріалів, отриманих при розпакуванні товарів в тому випадку, коли вони не показуються окремо у рахунках постачальників і їх вартість включена в ціну товарів;

- Акт за формою № ТОРГ-6. Складається при оформленні приймання та списання завіса тари. Акт є юридичною підставою для пред'явлення претензії постачальнику;

- Журнал реєстрації товарно-матеріальних цінностей, які потребують завіса тари (форма № ТОРГ-7). У журналі ведуться запису даних про завіси тари;

- Прибутковий груповий схил (форма № ТОРГ-17). Складається при прийманні товару плодоовочевими базами, складами, холодильниками.

Первинні документи по витраті (реалізації) товарів.Для обліку витрат (реалізації) товарів застосовуються, зокрема, наступні документи:

- Товарна накладна (форма № ТОРГ-12). Складається при оформленні продажу (відпустки) товарно-матеріальних цінностей сторонньої організації;

- Витратно-прибуткова накладна (для дрібно-роздрібної торгівлі) (форма № ТОРГ-14). Складається при оформленні відпустки товарів лоточникам, продавцям з візків, розносок і т. п., що не становлять товарні звіти;

- Товарно-транспортна накладна (форма № 1-Т). Складається при оформленні обліку руху товарно-матеріальних цінностей та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Складається вантажовідправником для кожного вантажоодержувача окремо на кожну поїздку автомобіля;

- Замовлення (форма № ТОРГ-26). Складається при оформленні продажу товарів за попередніми замовленнями з доставкою за вказаною адресою або без доставки за адресою на конкретні дату і час;

- Журнал за формою № ТОРГ-27. У журналі ведеться облік виконання замовлень покупців, прийнятих до виконання;

- Товарний чек. Виписується при оформленні продажу (відпустки) штучних товарів покупцям за готівку. У чеку вказуються: найменування, кількість у штуках, продажна ціна і продажна вартість усієї кількості реалізованого за готівку товару, включаючи ПДВ та ін

Первинні документи для обліку товарів на складі (ах).Для обліку товарів на складі (ах) застосовуються, зокрема, наступні документи:

- Замовлення-відбірковий лист (форма № ТОРГ-8). Складається для відбору товарів, тари оптового складу, на ос
нованіі якого може бути виписана товарно-транспортна накладна (ТТН). Форма № ТОРГ-8 дозволяє вага
ти розрахунки за окремими групами товарів (приміром, обчислювати торговельну знижку по групах товарів);

- Пакувальний ярлик (форма № ТОРГ-9). Виписується при упаковці товару на кожне окреме місце (ящик, тюк і т. П.);

- Специфікація до фактури (форма № ТОРГ-10). Виписується на упакований товар. Застосовується в тому випадку, коли отфактурованная партія товару упаковується в ящики, бочки і т. п.;

- Товарний ярлик (форма № ТОРГ-11). Складається для обліку товарно-матеріальних цінностей. Залишати на зберігання разом з товарно-матеріальними цінностями з місцем їх знаходження. Заповнюється на кожне найменування товару. Дані товарного ярлика застосовуються для заповнення інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей (форма № інв-3);

- Накладна за формою № ТОРГ-13. Складається для обліку руху товарно-матеріальних цінностей (товару, тари) всередині організації між структурними підрозділами і між матеріально відповідальними особами;

- Акт за формою № ТОРГ-15. Складається при оформленні що виникає з тих чи інших причин бою, псування, лому товарно-матеріальних цінностей, що підлягають уцінки або списання;

- Акт за формою № ТОРГ-16. Складається при оформленні що виникає з тих чи інших причин псування, втрати якості товарів, що не підлягають подальшій реалізації;

- Журнал обліку руху товарів на складі (форма № ТОРГ-18). У журналі ведеться кількісний облік руху і залишків товарів і тари у матеріально відповідальних осіб складів (комор),

- Витратні схил (специфікація) (форма № ТОРГ-19). Складається при відпуску всіх видів товарів, як додаток до товарно-транспортної накладної (ТТН);

- Акт за формою № ТОРГ-20. Складається при виявленні зниження якості та псування товарів на підставі наказу керівника установи про перетарювання, сортування, підробці, перетрафаречіваніі зіпсованих товарів;

- Акт за формою № ТОРГ-21. Складається при оформленні перебирання, сортування картоплі, овочів, фруктів, а також відходів, виявлених при перебиранні на плодоовочевих базах (складах);

- Акт за формою № ТОРГ-22. Складається при оформленні результатів контрольної (вибіркової) перевірки яєць;

- Товарний журнал працівника дрібнороздрібної торгівлі (форма № ТОРГ-23). У журналі ведуться запису даних про відпустку товарів в дрібно-роздрібну мережу і отримання виручки. Журнал видається торгової або іншої компетентної організацією працівникам дрібно-роздрібної торгівлі (кіосків, ларьків і т. П.);

- Акт за формою № ТОРГ-24. Складається для обліку надлишків (недостач) в магазинах при перемірювання тканин за всіма або окремими групами в необхідних випадках до випуску в продаж. Перемірювання проводиться членами комісії в складі товарознавця, представника громадськості та матеріально відповідальної особи;

- Акт за формою № ТОРГ-25. Складається при оформленні уцінки мірного клаптя, що утворюється в торговій мережі при роздрібному продажу тканин у міру накопичення клаптя;

- Картка кількісно-вартісного обліку (форма № ТОРГ-28). Заповнюється при веденні в організаціях торгівлі аналітичного обліку на складах, базах товарів, які враховуються в кількісно-сумовому вираженні;

- Товарний звіт (форма № ТОРГ-29). Складається для обліку товарних документів в організації торгівлі за звітний період, затверджений керівником організації;

- Звіт по тарі (форма № ТОРГ-30). Складається для звірки даних, наданих матеріально відповідальною особою організації торгівлі за звітний період, затверджений керівником організації;

- Супровідний реєстр здачі документів (форма № ТОРГ-31). Складається на прибуткові та видаткові документи з операцій за звітний період.

Первинні документи з продажу товарів у кредит.Для обліку торгових операцій з продажу товарів у кредит застосовуються, зокрема, наступні документи:

- Довідка для придбання товарів у кредит (форма № КР-1). Складається при оформленні продажу громадянам товарів тривалого користування в кредит (з розстрочкою платежу) в організаціях роздрібної торгівлі. Бланки-довідки по формі № КР-1 повинні мати друкарську нумерацію і підлягають зберіганню та обліку нарівні з документами суворої звітності. Облік зазначених бланків ведеться в бухгалтерії організації за місцем роботи (навчання, призначення пенсії);

- Доручення-зобов'язання (зобов'язання) (форма № КР-2). Складається при оформленні обліку покупки товарів в кредит;

- Відомість-опис за формою № КР-3. Ведеться для обліку в організаціях торгівлі доручень-зобов'язань (зобов'язань), оформлених покупцями за товари, продані в кредит, для обліку початкових внесків вартості товарів, відсотки за кредит, комісійних зборів;

- Розпорядження (форма № КР-4). Складається для обліку видачі покупцю товару при оформленні обліку придбання товару в кредит;

- Відомість обліку за формою № КР-5. Ведеться для обліку надходження сум грошей у розрахункову касу організації торгівлі від покупців у погашення заборгованості за товари, продані в кредит;

- Реестр за формою № КР-6. Ведеться для реєстрації в організаціях торгівлі доручень-зобов'язань (зобов'язань), повернутих організаціями, в яких працювали (навчалися) покупці, що оформили покупку товарів у кредит до звільнення (закінчення навчання);

- Довідка про стан розрахунків з працівниками за товари, продані в кредит (форма № КР-7). Складається в організаціях для довідкових цілей і контролю правильності утримання із заробітної плати працівників сум за товари, придбані в кредит, і визначення заборгованості за дорученнями-зобов'язаннями (зобов'язаннями).